Maloobchod - leden 2019

Vzrostl zájem o sportovní a rekreační zboží

14.03.2019
Kód: 120019-19
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v lednu zvýšily reálně o 4,7 %, stejně jako bez očištění. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,5 %.


Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v lednu reálně o 0,5 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 1,3 %, za pohonné hmoty o 0,9 % a za potraviny o 0,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v lednu 2019 i 2018) zvýšily o 4,7 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,8 %, za pohonné hmoty o 2,9 % a za potraviny o 0,9 %2).

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 4,7 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,8 %, za pohonné hmoty o 2,9 % a za potraviny o 1,4 %2).

K meziročnímu růstu tržeb výrazně přispěl prodej zboží internetových obchodů a zásilkových služeb3) (růst o 18,6 %). Ve specializovaných prodejnách nejrychleji rostly tržby prodejen s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (růst o 22,9 %). Zvýšení tržeb zaznamenaly také prodejny s oděvy a obuví (o 6,6 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 5,5 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 5,1 %) a s výrobky pro domácnost (o 0,2 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby zvýšily o 1,7 %, naopak ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 3,0 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,4 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, pohonných hmot, potravin a výrobků pro domácnost. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením, s oděvy a obuví a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) vzrostly reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně se tržby snížily o 5,1 % (očištěné i neočištěné o kalendářní vlivy). Tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) meziročně klesly o 5,7 % a za opravy motorových vozidel o 3,0 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

___________
Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc leden 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2019 budou publikovány v červnu 2020.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin při stejném počtu pracovních dní byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
6. 3. 2019
Termín ukončení zpracování: 11. 3. 2019
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 5. 4. 2019

 • cmal031419.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Vzrostl zájem o sportovní a rekreační zboží
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.03.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz