Maloobchod - prosinec 2016

Tržby v maloobchodě za rok 2016 vzrostly o 5,6 %

06.02.2017
Kód: 120019-16
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy klesly v prosinci reálně meziměsíčně o 1,4 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 3,0 %, stejně jako bez očištění. Za celý rok 2016 meziročně vzrostly tržby v maloobchodě o 5,6 %.


V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily v prosinci reálně meziměsíčně o 1,4 %. Tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní meziročně vzrostly o 3,0 %, stejný růst zaznamenaly tržby bez očištění (v prosinci 2016 i 2015 byl stejný počet pracovních dní). Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot vzrostly meziročně o 6,8 %, za prodej nepotravinářského zboží o 4,1 % a potravin o 0,1 %.

Nejvyšší růst zaznamenal internetový a zásilkový prodej (o 15,9 %). Zvýšení tržeb vykázaly také prodejny s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 4,6 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 2,9 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 2,4 %) a s oděvy a obuví (o 2,3 %). Tržby ve specializovaných prodejnách potravin vzrostly o 2,2 % a v nespecializovaných s převahou potravin stagnovaly. Nižší tržby vykázaly prodejny s potřebami pro domácnost, kde tržby klesly o 1,5 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,1 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením a s potřebami pro domácnost.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 0,2 %. Meziročně se tržby zvýšily o 5,5 %, shodně očištěné o vliv počtu pracovních dní i neočištěné. Tržby za opravy motorových vozidel meziročně vzrostly o 6,5 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 5,3 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Za celé 4. čtvrtletí 2016 se tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) zvýšily reálně meziročně o 4,2 % (ve 4. čtvrtletí 2016 i 2015 byl stejný počet pracovních dní). Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,5 %, za pohonné hmoty o 5,9 % a za potraviny o 0,2 %. V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby zvýšily o 4,3 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 4,7 % a za opravy motorových vozidel o 2,7 %.


Vývoj v roce 2016

Za celý rok 2016 v maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) vzrostly tržby reálně meziročně o 5,6 %, přičemž růst byl zaznamenán ve všech měsících roku 2016. Prodej pohonných hmot se celoročně zvýšil o 7,5 %, nepotravinářského zboží o 6,8 % a potravin o 3,3 %. Nejvyšší růst zaznamenaly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 21,9 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se tržby zvýšily za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 7,0 %, za výrobky pro domácnost o 6,0 %, za oděvy a obuv o 4,6 %, za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 3,8 % a za počítačová a komunikační zařízení o 2,0 %. Průměrný cenový deflátor za rok 2016 činil 98,5 %.

V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby reálně meziročně zvýšily o 8,0 %, v tom za prodej motorových vozidel o 8,6 % a za opravy motorových vozidel o 5,4 %.


Upozornění:

Počínaje Rychlou informací za leden 2017 ČSÚ rozšíří rozsah publikovaných informací. Text Rychlých informací bude rozšířen o sezónně a kalendářně očištěná data za hlavní skupiny zboží (potraviny, nepotravinářské zboží, pohonné hmoty). Součástí RI bude nová tabulka kalendářně očištěných meziročních indexů hlavních skupin prodejen (tab. č. 3). Časové řady, které se publikují spolu s RI, budou doplněny o řady bazických indexů kalendářně a sezónně očištěných dat.

 

Poznámky:

Data za měsíc prosinec 2016 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2016 budou známy v červnu 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz  

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat:
27. 1. 2017
Termín ukončení zpracování: 1. 2. 2017
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2017

 

  • cmal020617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz