Maloobchod - prosinec 2020

Tržby v maloobchodě za rok 2020 klesly o 0,6 %

05.02.2021
Kód: 120019-20
 

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v prosinci zvýšily reálně o 1,4 %, bez očištění o 3,7 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 8,3 %.

Za celý rok 2020 se tržby v maloobchodě bez očištění meziročně snížily o 0,6 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v prosinci reálně o 8,3 %, přičemž za nepotravinářské zboží vzrostly o 17,1 % a za pohonné hmoty o 0,8 %, naopak za potraviny klesly o 0,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 1,4 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 3,9 % a za potraviny o 0,1 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 9,0 %. V prosinci 2020 bylo o dva pracovní dny více než v prosinci 2019.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,7 %. Tržby za nepotravinářské zboží rostly o 7,5 % a za potraviny o 0,5 %, naopak za pohonné hmoty klesly o 6,6 %.

Maloobchodní prodej byl ovlivněn omezením prodeje či úplným uzavřením prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží z důvodu opatření proti šíření koronaviru na začátku a na konci měsíce. Nejvýraznější růst zaznamenal prodej zboží přes internet nebo zásilkovou službu2) (o 30,4 %). Zvýšil se prodej ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost (o 8,5 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 4,0 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 2,2 %). Zvýšení tržeb také vykázaly nespecializované prodejny s převahou potravin (o 1,7 %). Naopak meziroční pokles tržeb pokračoval ve specializovaných prodejnách potravinami (o 19,8 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 10,4 %) a s oděvy a obuví (o 9,1 %).

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,8 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot. Naopak vzrostly ceny výrobků pro domácnost, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, oděvů a obuvi a potravin. 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 1,2 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 7,0 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 0,7 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 0,5 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 0,8 %.
 

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2020

Za celé 4. čtvrtletí 2020 se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 1,2 %, stejně jako bez očištění. Neočištěné tržby za nepotravinářské zboží klesly meziročně o 0,9 % a za pohonné hmoty o 9,5 %, naopak za potraviny vzrostly o 0,8 %. V motoristickém segmentu3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 7,6 %, bez očištění o 7,9 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly meziročně o 7,1 % a za opravy motorových vozidel o 10,7 %.
 

Vývoj v roce 2020

Za celý rok 2020 v maloobchodě kromě motorových vozidel1) se tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily reálně meziročně o 0,9 %, bez očištění o 0,6 %. Neočištěné tržby za pohonné hmoty klesly o 7,9 %, naopak za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,6 %. Tržby za potraviny stagnovaly i přesto, že prodej v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin zaznamenal růst o 0,8 %. Specializované prodejny s potravinami zaznamenaly pokles tržeb o 12,6 %. Nejvíce rostly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 28,2 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se tržby zvýšily za počítačové a komunikační zařízení (o 2,5 %), za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží (o 1,5 %) a za výrobky pro domácnost (o 1,2 %). Pokles tržeb zaznamenaly prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 10,9 %) a s oděvy a obuví (o 29,6 %). Průměrný cenový deflátor za rok 2020 činil 100,9 %.

V motoristickém segmentu3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně snížily o 15,4 %, bez očištění o 15,3 %. Neočištěné tržby za opravy motorových vozidel meziročně klesly o 13,0 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 15,9 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

____________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc listopad 2020 byla revidována, za prosinec 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@czso.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2021
Termín ukončení zpracování: 2. 2. 2021
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2021

 

 • cmal020521.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, neočištěné údaje)
 • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
 • Tab. 3 Maloobchod a prodej a opravy motorových vozidel (meziroční indexy, očištěno o kalendářní vlivy)
 • Graf 1 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - bazické indexy, stálé ceny
 • Graf 2 Tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel - mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, stálé ceny
 • Tiskové sdělení: Tržby v maloobchodě za rok 2020 klesly o 0,6 %
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.02.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz