Maloobchod - květen 2015

Růst tržeb v maloobchodě pokračoval

07.07.2015
Kód: 120019-15
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v květnu reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 6,6 %, bez očištění o 5,4 %. Růst zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,4 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 6,6 %, neočištěné se zvýšily o 5,4 % (v květnu 2015 bylo o jeden pracovní den méně než v květnu 2014). Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot vzrostly meziročně o 8,3 %, za prodej nepotravinářského zboží o 7,0 % a potravin o 2,4 %.

Na meziročním růstu tržeb se podílely všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen. Nejvyšší růst tržeb zaznamenal prodej zboží přes internet nebo prostřednictvím zásilkové služby (o 23,1 %). Tržby za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci se zvýšily o 10,3 %, za výrobky pro domácnost o 7,0 %, za počítačová a komunikační zařízení o 4,7 %, za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 2,4 % a za oděvy a obuv o 1,7 %. Tržby za potraviny byly vyšší v nespecializovaných prodejnách o 2,4 % a ve specializovaných prodejnách o 2,1 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 98,6 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s oděvy a obuví, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 3,9 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 17,6 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 14,0 %, přitom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 17,1 % a za opravy o 3,5 %.


Poznámky:
Data za měsíc květen 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 6. 2015
Termín ukončení zpracování: 1. 7. 2015
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 5. 8. 2015

  • cmal070715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz