Maloobchod - duben 2011

Rychleji rostly tržby za potraviny

03.06.2011
Kód: r-9101-11
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy, kalendářní a pracovní dny vzrostly v dubnu reálně meziměsíčně o 0,3 % a meziročně očištěné pouze o vliv počtu pracovních a kalendářních dní o 4,6 %. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 2,7 % nejvíce přispěl prodej motorových vozidel a maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách.


* * *

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v dubnu zvýšily reálně meziměsíčně o 0,3 % a meziročně očištěné pouze o pracovní a kalendářní dny o 4,6 %. Meziroční růst tržeb bez očištění o 2,7 % byl ovlivněn při letošním nižším počtu pracovních dní (-1) zejména růstem prodeje motorových vozidel (+1,7 p.b.), potravin (+1,1 p.b.) a nepotravinářského zboží (+0,5 p.b), opačně působil prodej pohonných hmot (-0,4 p.b.) (viz tabulka č. 2).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 1,4 % a meziročně očištěné o pracovní dny se zvýšily o 8,1 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 4,8 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 6,2 % a za opravy klesly o 3,6 %. Zvýšené tržby zaznamenali zejména prodejci nákladních a užitkových automobilů.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby vzrostly reálně meziměsíčně o 1,0 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 3,0 %. Sezónně neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 1,8 %, zejména zvýšeným prodejem potravin o 4,6 % a nepotravinářského zboží o 1,6 %, naopak pokračoval pokles prodeje pohonných hmot o 4,0 %.

Již zmiňovaný celkový růst tržeb za potraviny připadl zcela na nespecializované prodejny s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků (růst o 5,0 %). Vývoj v této sortimentní skupině určují především tržby podniků se 100 a více zaměstnanci, které vykázaly růst o 6,7 % a tvoří téměř jednu třetinu celkových tržeb maloobchodu. Růst zaznamenal i prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 9,5 %), specializovaný prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 7,5 %), textilu a obuvi (5,4 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (o 4,8 %) a použitého zboží (o 4,4 %). Naopak vedle pohonných hmot klesly tržby ve stáncích a na trzích (o 12,1 %), v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 1,5 %), za výrobky pro domácnost (o 0,6 %), potraviny ve specializovaných prodejnách a farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží (shodně o 0,2 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku činil 102,2 % a byl ovlivněn pokračujícím výrazným růstem cen pohonných hmot (o 11,9 %). Méně pak rostly ceny za zboží prodávané v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 3,4 %) a za potraviny ve specializovaných prodejnách (o 2,2 %). Nejvíce se snížily ceny počítačových a komunikačních zařízení (o 9,4 %), textilu a obuvi a výrobků pro domácnost (shodně o 1,8 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).
Metodická poznámka :
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 5. 2011
Termín ukončení zpracování: 31. 5. 2011
Data za měsíce leden 2010 až březen 2011 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.
Navazující publikace: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 4. 7. 2011  • cmal060311.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz