Maloobchod - prosinec 2012

Tržby v maloobchodě za rok 2012 klesly o 1,1 %

05.02.2013
Kód: r-9101-12
 
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v prosinci reálně meziměsíčně o 1,3 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní snížily o 0,4 %, bez očištění o 5,1 %. Meziroční pokles tržeb bez očištění byl ovlivněn nižším počtem pracovních dní, kterých bylo v prosinci 2012 o tři méně než ve stejném měsíci 2011.
Za celý rok 2012 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu snížily reálně meziročně o 1,1 %.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v prosinci reálně meziměsíčně zvýšily o 1,3 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní snížily o 0,4 % a bez očištění o 5,1 %. Pokles tržeb byl ovlivněn nižším prodejem sortimentů citlivě reagujících na rozdílný počet pracovních dní (v roce 2012 měl prosinec o tři pracovní dny méně než v roce 2011). Nejvýrazněji se nižší počet pracovních dní projevil v prodeji a opravách motorových vozidel.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se zvýšily reálně meziměsíčně o 1,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dní se snížily o 2,9 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 11,1 %, v tom za opravy o 12,3 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 10,8 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby vzrostly reálně meziměsíčně o 1,2 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní o 0,5 %. Neočištěné tržby se snížily meziročně o 3,0 %, v tom za potraviny o 3,3 %, za nepotravinářské zboží o 3,0 % a za pohonné hmoty o 1,8 %.

Na poklesu se podílela většina sledovaných sortimentních skupin prodejen, nejvíce prodej výrobků pro domácnost ve specializovaných prodejnách (pokles o 7,5 %) a potravin v nespecializovaných prodejnách (pokles o 2,7 %). Rovněž se snížil prodej potravin ve specializovaných prodejnách o 10,7 %, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží o 6,0 % a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci o 1,3 %. Po relativně výrazném růstu v předchozích dvou měsících klesl prodej počítačového a komunikačního zařízení o 1,5 %. Tržby rostly pouze za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 6,9 %) a prodejnám oděvů a obuvi (o 6,6 %).

Největší obchodní řetězce s převahou prodeje potravin nedosáhly v běžných cenách tržeb prosince roku 2011, a to zejména výrazným poklesem prodeje nepotravinářského zboží.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,5 %. V porovnání s listopadem 2012 se snížil o 0,6 p.b. Meziroční růst cen byl zaznamenán u potravin, pohonných hmot, kosmetického a drogistického zboží, naopak u většiny nepotravinářského zboží pokračovalo snižování cen, nejvýrazněji v sortimentu počítačového a komunikačního zařízení.

Vývoj v roce 2012

Za celý rok 2012 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu (CZ-NACE 45+47) snížily reálně meziročně o 1,1 %, pokles zaznamenal jak motoristický segment, tak samotný maloobchod.

V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby reálně meziročně snížily o 2,3 %, v tom za opravy o 3,5 % a za prodej motorových vozidel o 2,1 %. Tržby za opravy motorových vozidel zůstaly ve všech čtvrtletích roku 2012 pod úrovní srovnatelného období 2011, za prodej motorových vozidel rostly pouze v 1. čtvrtletí.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) klesly tržby reálně meziročně o 0,5 %, růst byl zaznamenán pouze v prvním čtvrtletí, v srpnu a v říjnu. Pokles prodeje potravin, započatý v květnu 2011, pokračoval i v roce 2012 (za celý rok o 2,5 %). Tržby za pohonné hmoty celoročně klesly o 1,0 %. Prodej nepotravinářského zboží se zvýšil o 0,9 %. Nejvyšší růst zaznamenaly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 8,2 %). Ve specializovaných prodejnách nejvíce rostly tržby za počítačová a komunikační zařízení (o 5,8 %) a oděvy a obuv (o 5,6 %), dále za výrobky pro sport, kulturu a rekreaci (o 3,0 %) a farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží (o 1,2 %). Naopak méně se prodávaly výrobky převážně pro domácnost (o 1,8 %). Průměrný cenový deflátor za rok 2012 činil 101,0 % a byl nejvíce ovlivněn cenami pohonných hmot a potravin.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

Upozornění:
Počínaje Rychlou informací za leden 2013 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2005 budou nově poměřovány k průměru roku 2010, dojde i k použití váhového schématu roku 2010. V souladu s metodikou Eurostatu bude na nových vahách proveden zpětný přepočet do roku 2009, což bude mít za následek revizi bazických i meziročních indexů. Historická data před rokem 2009 budou propojena pomocí přepočítacích můstků a meziroční indexy proto zůstanou nezměněny.


Poznámky:
Data za měsíc prosinec 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 1. 2013
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2013
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 14. 3. 2013  • cmal020513.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz