Maloobchod - duben 2016

Nepotravinářské zboží šlo na odbyt

06.06.2016
Kód: 120019-16
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v dubnu reálně meziměsíčně o 0,8 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 5,7 %, bez očištění o 4,9 %.  

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily v dubnu reálně meziměsíčně o 0,8 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 5,7 %, neočištěné se zvýšily o 4,9 %. Rozdíl mezi neočištěnými a očištěnými daty (při stejném počtu pracovních dní v dubnu 2016 i 2015) připadl na vrub zejména vlivu Velikonoc. V loňském roce se velikonoční nákupy soustředily na začátek dubna, zatímco v letošním roce se realizovaly v březnu. Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot vzrostly meziročně o 8,8 %, za prodej nepotravinářského zboží o 6,7 % a potravin o 1,1 %.

Pokračoval dlouhodobý trend růstu prodejů prostřednictvím internetu či zásilkové služby (o 19,8 %). Vyšší tržby zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen, zejména prodejny výrobků pro domácnost (o 9,8 %), výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 5,4 %), oděvů a obuvi (o 4,0 %) a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 3,1 %). Tržby za potraviny vzrostly v nespecializovaných i specializovaných prodejnách shodně o 1,1 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 97,3 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot, potravin a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s oděvy a obuví, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 2,5 % a očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily meziročně o 13,4 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 15,8 %, přitom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 16,7 %, za opravy motorových vozidel o 12,0 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

 

Poznámky:

Data za měsíce leden 2015 až březen 2016 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2016 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2016 budou známy nejpozději v červnu 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 5. 2016
Termín ukončení zpracování: 1. 6. 2016
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 8. 7. 2016

 

  • cmal060616.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz