Maloobchod - říjen 2016

Růst maloobchodu meziročně zpomalil

06.12.2016
Kód: 120019-16
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy klesly v říjnu reálně meziměsíčně o 0,3 %. Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 3,1 %, bez očištění o 2,0 %.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily v říjnu reálně meziměsíčně o 0,3 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 3,1 %, v tom za pohonné hmoty o 5,8 %, nepotravinářské zboží o 5,7 % a potraviny o 1,0 %. V říjnu 2016 bylo o jeden pracovní den méně než v říjnu 2015. Neočištěné maloobchodní tržby se meziročně zvýšily o 2,0 %, přitom za prodej pohonných hmot vzrostly o 4,4 %, za prodej nepotravinářského zboží o 4,1 %, naopak za prodej potravin klesly o 1,6 %.

K meziročnímu růstu nejvíce přispěl maloobchod provozovaný prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby (růst tržeb o 23,4 %). Tržby rostly rovněž ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví (o 4,9 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 4,4 %), s počítačovým a komunikačním zařízením (o 1,7 %), s potravinami (1,3 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 0,3 %). Pokles prodeje zaznamenaly nespecializované prodejny s převahou potravin (o 1,8 %) a prodejny s potřebami pro domácnost (o 1,0 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,4 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, s oděvy a obuví a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 0,9 %. Meziročně tržby očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 0,8 %, bez očištění se naopak snížily o 2,3 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly o 2,4 % a za opravy o 2,1 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

_______________________

Poznámky:

Data za měsíce červenec až září 2016 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za říjen 2016 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2016 budou známy nejpozději v červnu 2017.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 11. 2016
Termín ukončení zpracování: 1. 12. 2016
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 11. 1. 2017

  • cmal120616.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz