Maloobchod - duben 2015

Stabilní růst tržeb v maloobchodě

05.06.2015
Kód: 120019-15
 

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v dubnu reálně meziměsíčně o 0,8 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 6,0 %, shodně jako bez očištění.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47)  se  sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,8 %. Meziročně se tržby zvýšily o 6,0 %, a to jak očištěné,  tak i  neočištěné o kalendářní vlivy (v dubnu 2015 byl stejný počet pracovních dní jako v dubnu 2014). Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot vzrostly meziročně o 7,6 %, za prodej nepotravinářského zboží o 7,4 % a potravin o 3,8 %.

Dlouhodobě zaznamenává nejrychlejší růst tržeb prodej prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby, v dubnu to bylo o 19,0 %. Dvouciferný růst tržeb vykázaly také specializované prodejny s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 14,6 %). Tržby za počítačové a komunikační zařízení se zvýšily o 9,2 %, za oděvy a obuv o 8,4 %, za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 5,8 % a výrobky pro domácnost o 4,9 %. Prodej potravin v nespecializovaných prodejnách vzrostl o 4,1 %, avšak ve specializovaných prodejnách zůstal o 0,3 % pod úrovní loňského dubna.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 98,2 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak ceny vzrostly v prodejnách oděvů a obuvi, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci a farmaceutického a zdravotnického zboží.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 1,4 %. V porovnání s dubnem minulého roku se tržby zvýšily o 7,1 % (očištěné o kalendářní vlivy i neočištěné), přitom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 8,0 % a za opravy o 3,4 %.

 
 

Poznámky:
Data za měsíce leden 2014 až březen 2015 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,
e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat:
28. 5. 2015
Termín ukončení zpracování: 2. 6. 2015
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 7. 7. 2015

 

 

  • cmal060515.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.06.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz