Maloobchod - únor 2015

Pokračoval růst tržeb v maloobchodě

03.04.2015
Kód: 120019-15
 Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy klesly v únoru reálně meziměsíčně o 0,1 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 6,3 %, shodně jako bez očištění.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 0,1 %. Meziročně se tržby zvýšily o 6,3 %, a to jak očištěné, tak i neočištěné o kalendářní vlivy. Jednalo se o nejvyšší meziroční růst neočištěných tržeb od října 2008. Při stejném počtu pracovních dní v únoru 2015 i 2014 rostl prodej pohonných hmot (o 10,3 %), nepotravinářského zboží (o 7,9 %) i potravin (o 3,2 %).

Nejvíce rostly tržby podnikům prodávajícím zboží prostřednictvím internetu či zásilkové služby (o 25,2 %) a specializovaným prodejnám s počítačovým a komunikačním zařízením (o 21,7 %). K celkovému růstu tržeb přispěl také prodej výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 7,7 %), výrobků pro domácnost (o 6,9 %), farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 6,7 %) a potravin v nespecializovaných i specializovaných prodejnách (o 3,3 %, resp. o 1,1 %). Naopak nižší zájem spotřebitelé projevili o nákupy ve specializovaných prodejnách oděvů a obuvi (o 1,6 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 97,0 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak ceny vzrostly v prodejnách oděvů a obuvi, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 1,6 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy i neočištěné se zvýšily o 8,8 %. Meziročně neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 9,0 % a za opravy o 7,9 %.


Poznámky:
Data za měsíc leden 2015 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 3. 2015
Termín ukončení zpracování: 31. 3. 2015
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 6. 5. 2015

  • cmal040315.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Maloobchod, prodej a opravy motorových vozidel
  • Tab. 2 Tržby sortimentních skupin prodejen (meziroční změny, rozklad přírůstku - meziročního)
  • Graf 1 Tržby v maloobchodě bez pohonných hmot (bazické indexy)
  • Graf 2 Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) - mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz