Stavebnictví - září 2018

Stavební produkce rostla opět dvouciferně

06.11.2018
Kód: 200035-18
 

Stavební produkce v září 2018 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 13,9 %, bez očištění se zvýšila o 12,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,4 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 17,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 7,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 8,6 % bytů méně.

Stavební produkce v září 2018 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,9 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 13,9 %, bez očištění se zvýšila o 12,4 %. Září 2018 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně.  Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 10,1 % (příspěvek +7,2 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně zvýšila o 18,1 % (příspěvek +5,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2018 meziročně snížil o 0,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 8,7 % a činila 37 826 Kč.

Stavební úřady v září 2018 vydaly 6 728 stavebních povolení, meziročně o 9,4 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 31,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 vzrostla o 17,1 %.

Počet zahájených bytů v září 2018 meziročně vzrostl o 7,9 % a dosáhl hodnoty 2 611 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 7,4 %, v bytových domech rostl počet zahájených bytů více než dvojnásobně.

Počet dokončených bytů v září 2018 meziročně klesl o 8,6 % a činil 2 357 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 3,0 %, v bytových domech klesl počet dokončených bytů o 18,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,6 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 4,0 %. Údaje za září 2018 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 11. 2018.

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2018

Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2018 po vyloučení sezónních vlivů byla reálně v porovnání s 2. čtvrtletím 2018 vyšší o 4,1 %. Meziročně vzrostla o 13,2 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 3. čtvrtletí 2018 stejný počet pracovních dnů. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 11,5 % (příspěvek +8,3 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 17,7 % (příspěvek +4,9 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 8,4 % a činila 37 552 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2018 v tuzemsku uzavřely 16 872 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 2,0 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 6,5 % a činila 55,0 mld. Kč, na pozemním stavitelství 27,3 mld. Kč (růst o 10,1 %) a na inženýrském stavitelství 27,7 mld. Kč (růst o 3,2 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 4,4 % vyšší.

Ke konci 3. čtvrtletí 2018 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 20,9 tisíc zakázek (růst o 4,8 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 160,2 mld. Kč (růst o 17,4 %).

Stavební úřady ve 3. čtvrtletí 2018 vydaly 20 747 stavebních povolení, meziročně o 7,0 % méně. Orientační hodnota těchto staveb činila 91,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 klesla o 4,5 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2018 činila 1 616 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 5,0 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 5,5 %, nebytových budov klesla o 4,5 %.

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2018 se meziročně snížil o 1,6 % a činil 8 186 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 5,9 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 6,5 %.

Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2018 meziročně vzrostl o 20,2 % a činil 8 391 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 25,2 %, v bytových domech vzrostl o 19,3 %.

___________________
Poznámky:
*)Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
 
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail:
radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 31. 10. 2018

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2018

 

  • csta110618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz