Stavebnictví - duben 2021

Stavební produkci se nedaří nastartovat růst

07.06.2021
Kód: 200035-21
 

Stavební produkce v dubnu reálně meziročně klesla o 3,9 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 8,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 6,6 % bytů více. Dokončeno bylo o 57,4 % bytů více.

Stavební produkce1 v dubnu 2021 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,3 %. „Stavební produkce v dubnu meziročně klesla o 3,9 % v důsledku vývoje v pozemním stavitelství. Inženýrské stavby byly na vysoké úrovni loňského dubna,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 5,4 % (příspěvek 3,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 0,3 % (příspěvek 0,1 p. b.). „Pozemní stavitelství mělo základnu nižší, ale k meziročnímu růstu nepřispěla. Stavební produkci mohlo zčásti ovlivnit nepříznivé počasí. Duben byl teplotně silně podnormální a během chladných dní padaly srážky i ve formě sněhu,“ doplňuje Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v dubnu 2021 meziročně snížil o 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2021 meziročně vzrostla o 9,8 %. Růst průměrné mzdy byl ovlivněn nejen vyplacením ročních bonusů, ale také nízkou základnou z loňského dubna, kdy některé střední a menší firmy pracovaly v omezeném režimu (zaměstnanci čerpali nemocenskou, ošetřovné nebo neplacené volno).

Oblast stavebních povolení a bytové výstavby byla zčásti ovlivněna nízkou základnou z dubna 2020, kdy se z důvodu epidemie potýkala s omezenou činností některých stavebních úřadů i sníženým zájmem stavebníků. Stavební úřady v dubnu 2021 vydaly 7 962 stavebních povolení, meziročně o 13,5 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 37,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 8,8 %.

Počet zahájených bytů v dubnu 2021 meziročně vzrostl o 6,0 % a dosáhl hodnoty 3 589 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 1,0 %. bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 0,9 %. Rostl počet zahájených bytů v ostatních kategoriích výstavby především v nebytových budovách.

Počet dokončených bytů v dubnu 2021 meziročně vzrostl o 57,4 % a činil 2 889 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 61,5 %, v bytových domech počet dokončených bytů rostl o 27,8 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 14,9 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 13,7 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 19,0 %. Údaje za duben 2021 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 06. 2021.

__________________
Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za leden až březen 2021.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 1. 6. 2021

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 7. 2021

 

 • csta060721.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.06.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz