Stavebnictví - říjen 2015

Stavební produkce klesla

07.12.2015
Kód: 200035-15
 

Stavební produkce v říjnu 2015 klesla meziročně reálně o 1,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,8 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 29,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 17,6 % bytů více. Dokončeno bylo o 16,9 % bytů méně.
 

Stavební produkce v říjnu 2015 klesla meziročně reálně o 1,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů zůstala na úrovni října 2014. Říjen 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v říjnu 2015 meziměsíčně nižší o 1,6 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 5,8 % (příspěvek -3,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 7,6 % (příspěvek +2,5 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce října 2015 byla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 nižší o 16,2 %.
 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v říjnu 2015 meziročně snížil o 3,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,9 % a činila 33 078 Kč.
 

Počet vydaných stavebních povolení se v říjnu 2015 meziročně zvýšil o 3,8 %, stavební úřady jich vydaly 7 385. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 vzrostla o 29,2 %, a to v důsledku povolení rekonstrukce významné stavby na ochranu životního prostředí.
 

Počet zahájených bytů v říjnu 2015 meziročně vzrostl o 17,6 % a dosáhl hodnoty 2 270 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 7,3 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 2,4 %.
 

Počet dokončených bytů v říjnu 2015 meziročně klesl o 16,9 % a činil 1 794 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 10,3 %, v bytových domech se snížil o 43,7 %.
 

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,6 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,2 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 3,1 %. Údaje za říjen 2015 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 12. 2015 v 11.00 h.
 

 

Poznámky:


*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
 

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním října 2015 revidovány údaje za červenec až září 2015.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 12. 2015
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 1. 2016

 

  • csta120715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz