Stavebnictví - srpen 2013

Stavební produkce klesla

07.10.2013
Kód: r-8202-13
 
Stavební produkce v srpnu 2013 klesla meziročně o 8,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 14,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 63,1 %. Bylo zahájeno meziročně o 3,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 23,8 % bytů méně.

Stavební produkce v srpnu 2013 klesla meziročně o 8,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 6,9 %. Srpen 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v srpnu 2013 meziměsíčně nižší o 3,5 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 5,3 % (příspěvek -3,6 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 13,6 % (příspěvek -4,5 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce srpna 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 28,6 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v srpnu 2013 meziročně snížil o 8,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 8,0 % a činila 28 174 Kč. Pokles průměrné mzdy ovlivnila vysoká základna ze srpna minulého roku, kdy byly v některých podnicích vyplaceny mimořádné roční odměny.

Počet vydaných stavebních povolení se v srpnu 2013 meziročně snížil o 14,8 %, stavební úřady jich vydaly 7 713. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 63,1 %. Tento výrazný pokles byl zčásti způsoben vysokou srovnávací základnou z minulého roku, kdy byly povoleny velké stavby pro energetiku a průmysl.

Počet zahájených bytů se v srpnu 2013 meziročně zvýšil o 3,0 % a dosáhl hodnoty 2 010 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 135,4 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 18,8 %.

Počet dokončených bytů se v srpnu 2013 meziročně snížil o 23,8 % a činil 2 154 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 50,6 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů zvýšil o 4,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červenci 2013 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,0 % a inženýrské stavitelství o 2,3 %. Údaje za srpen 2013 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 10. 2013 v 11.00 h.
______________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci jiného odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 10. 2013
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2013  • csta100713.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz