Stavebnictví - březen 2020

Stavební produkce klesla jen mírně

07.05.2020
Kód: 200035-20
 

Stavební produkce v březnu reálně meziročně klesla o 2,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 3,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 14,0 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 17,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 30,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 6,8 % bytů méně.

Stavební produkce1březnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 3,1 %. Meziročně klesla o 2,3 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 5,4 % (příspěvek -4,3 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 10,4 % (příspěvek +2,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v březnu 2020 meziročně snížil o 1,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2020 meziročně vzrostla o 3,4 %.

Stavební úřady březnu 2020 vydaly 6 222 stavebních povolení, meziročně o 14,0 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 29,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 17,4 %.

Počet zahájených bytůbřeznu 2020 meziročně klesl o 30,2 % a dosáhl hodnoty 2 947 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 23,5 %. bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 42,3 %.

Počet dokončených bytůbřeznu 2020 meziročně klesl o 6,8 % a činil 2 226 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 14,5 %, v bytových domech počet dokončených bytů vzrostl o 20,1 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2020 v EU27 meziročně klesla o 0,9 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,7 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 3,5 %. Údaje za březen 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 05. 2020.
 

Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2020

Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2020 byla reálně v porovnání se 4. čtvrtletím 2019 vyšší o 2,9 %. Meziročně produkce vzrostla o 2,3 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně snížila o 0,7 % (příspěvek -0,5 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst o 15,8 % (příspěvek +2,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2020 meziročně snížil o 0,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2020 meziročně vzrostla o 6,8 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2020 v tuzemsku uzavřely 12 592 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 3,0 %. Celková hodnota těchto zakázek se meziročně snížila o 13,0 % a činila 50,3 mld. Kč, na pozemním stavitelství 24,3 mld. Kč (růst o 3,3 %) a na inženýrském stavitelství 26,0 mld. Kč (pokles o 24,1 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,0 mil. Kč a byla meziročně o 10,3 % nižší.

Stavební úřady v 1. čtvrtletí 2020 vydaly 19 469 stavebních povolení, meziročně o 0,3 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 90,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 1,4 %.

Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2020 se meziročně se snížil o 4,5 % a činil 9 140 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 9,5 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 13,1 %.

Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2020 meziročně klesl o 1,3 % a činil 8 000 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 3,3 %, v bytových domech vzrostl o 14,5 %.

 

_____________________

Poznámky:
Výsledky za březen 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování měsíčního výkazu Stav 1-12 a s využitím administrativních zdrojů dat. Děkujeme všem respondentům, kteří nám data i v současné nelehké situaci poskytli, a ČSÚ tak mohl zpracovat výsledky v plném rozsahu.

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 4. 5. 2020
Navazující výstupy:

https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI: 8. 6. 2020

 

 • csta050720.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
 • Tiskové sdělení: Stavební produkce klesla jen mírně
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Marka Rojíčka, předsedy Českého statistického úřadu
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz