Stavebnictví - listopad 2021

Produkce dále rostla díky pozemnímu stavitelství

07.01.2022
Kód: 200035-21
 

Stavební produkce v listopadu reálně meziročně vzrostla o 2,0 %. Meziměsíčně zůstala na stejné úrovni. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 41,1 %. Meziročně bylo zahájeno o 14,7 % bytů více. Dokončeno bylo o 10,7 % bytů méně.

„Listopadové stavební výkony byly velmi podobné těm říjnovým a stavební produkce dále meziročně rostla díky pozemnímu stavitelství. Inženýrské stavby klesly, ale srovnávací základna byla podstatně výš než v případě těch pozemních. Oba segmenty se udržely na úrovni minulého měsíce,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Stavební produkce1 listopadu 2021 zůstala reálně meziměsíčně na stejné úrovni. Meziročně vzrostla o 2,0 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 5,1 % (příspěvek +3,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 4,0 % (příspěvek -1,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v listopadu 2021 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2021 meziročně vzrostla o 7,8 %.

Stavební úřady listopadu 2021 vydaly 7 442 stavebních povolení, meziročně o 2,5 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 52,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 41,1 %.

Počet zahájených bytůlistopadu 2021 meziročně vzrostl o 14,7 % a dosáhl hodnoty 3 202 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 16,1 %. bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 10,1 %.

Počet dokončených bytů v listopadu 2021 meziročně klesl o 10,7 % a činil 3 342 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 5,7 %, v bytových domech se počet dokončených bytů snížil o 35,5 %. „Zatímco je zahajování bytové výstavby na vzestupu, dokončovací práce váznou. V případě bytových domů je pokles ovlivněn vysokou srovnávací základnou, dokončování rodinných domů se po nadějném říjnu vrátilo do červených čísel. Důvodem by mohl být nedostatek stavebních kapacit a růst cen stavebních materiálů,“ vysvětluje Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v říjnu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 4,2 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 4,6 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 3,3 %. Údaje za listopad 2021 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 01. 2022.

_________________
Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 3. 1. 2022

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2022

 • csta010722.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.01.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz