Stavebnictví - říjen 2012

Ani vyšší počet pracovních dní nezastavil pokles stavební produkce

10.12.2012
Kód: r-8202-12
 
Stavební produkce v říjnu 2012 klesla meziročně reálně o 4,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,1 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 4,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 4,7 % bytů méně. Dokončeno bylo o 17,3 % bytů méně.

Stavební produkce v říjnu 2012 klesla meziročně reálně o 4,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 8,0 %. Říjen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o tři pracovní dny více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v říjnu 2012 meziměsíčně nižší o 0,7 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 1,7 % (příspěvek -1,1 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 9,5 % (příspěvek -3,2 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce října klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 19,3 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v říjnu 2012 meziročně snížil o 3,9 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,4 % a činila 31 150 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v říjnu 2012 meziročně snížil o 2,1 %, stavební úřady jich vydaly 9 350. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 25,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 4,3 %.

Počet zahájených bytů se v říjnu 2012 meziročně snížil o 4,7 % a dosáhl hodnoty 2 337 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 25,4 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 5,3 %.

Počet dokončených bytů se v říjnu 2012 meziročně snížil o 17,3 % a činil 2 401 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 34,7 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 11,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,8 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 6,5 % a inženýrské stavitelství o 4,2 %. Údaje za říjen 2012 Eurostat zveřejní 19. 12. 2012 v 11.00 h.
____________________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním října 2012 revidovány údaje za červenec až září 2012.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 4. 12. 2012
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 1. 2013  • csta121012.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz