Stavebnictví - prosinec 2017

Stavební produkce v roce 2017 vzrostla o 1,7 %

06.02.2018
Kód: 200035-17
 

Stavební produkce v prosinci 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 0,4 %, bez očištění se snížila o 3,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,1 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 19,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 5,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 16,5 % bytů více.

Stavební produkce v roce 2017 meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,1 %, bez očištění se zvýšila o 1,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 24,1 %. Bylo zahájeno meziročně o 15,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 4,6 % bytů více.

Stavební produkce v prosinci 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,1 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů klesla o 0,4 %, bez očištění se snížila o 3,2 %. Prosinec 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 1,1 % (příspěvek -0,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně snížila o 9,2 % (příspěvek -2,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2017 meziročně snížil o 0,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 35 700 Kč.

Stavební úřady v prosinci 2017 vydaly 6 301 stavebních povolení a jejich počet se meziročně snížil o 11,1 %. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 klesla o 19,7 %.

Počet zahájených bytů v prosinci 2017 meziročně klesl o 5,4 % a dosáhl hodnoty 2 759 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 4,4 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 26,8 %.

Počet dokončených bytů v prosinci 2017 meziročně vzrostl o 16,5 % a činil 3 767 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 5,3 %, v bytových domech došlo k růstu o 22,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 2,7 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,3 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 1,1 %. Údaje za prosinec 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 2. 2018 v 11.00 h.


Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2017

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2017 po vyloučení sezónních vlivů byla v porovnání s 3. čtvrtletím 2017 reálně vyšší o 1,4 %. Meziročně se zvýšila o 1,7 % (4. čtvrtletí 2017 mělo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku stejný počet pracovních dnů). Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 3,2 % (příspěvek +2,2 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 1,8 % (příspěvek -0,5 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,8 % a činila 37 649 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2017 v tuzemsku uzavřely 16 051 stavebních zakázek a meziročně tento počet klesl o 5,3 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 12,7 % a činila 57,1 mld. Kč, v pozemním stavitelství 26,2 mld. Kč (růst o 13,5 %) a v inženýrském stavitelství 30,9 mld. Kč (růst o 12,1 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,6 mil. Kč a byla meziročně o 19,0 % vyšší.

Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně klesl o 3,6 %, stavební úřady jich vydaly 21 055. Orientační hodnota těchto staveb činila 93,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2016 vzrostla o 24,9 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2017 činila 1 749 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo pokles o 1,1 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 8,2 %, nebytových budov klesla o 8,2 %.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2017 se meziročně zvýšil o 5,4 % a činil 8 182 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 9,0 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 5,2 %.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2017 meziročně klesl o 1,7 % a činil 8 800 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 9,7 %, v bytových domech se snížil o 19,5 %.


Stavebnictví v roce 2017

Stavební produkce v roce 2017 meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 2,1 %, bez očištění se zvýšila o 1,7 %. Rok 2017 měl ve srovnání s předchozím rokem o dva pracovní dny méně. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 5,0 % (příspěvek +3,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 5,7 % (příspěvek -1,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2017 meziročně snížil o 2,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,6 % a činila 34 478 Kč.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v roce 2017 v tuzemsku uzavřely 61 515 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 0,3 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 9,3 % a činila 202,6 mld. Kč, v pozemním stavitelství 93,3 mld. Kč (růst o 8,4 %) a v inženýrském stavitelství 109,2 mld. Kč (růst o 9,9 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 9,0 % vyšší. Ke konci roku 2017 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 17,4 tisíc zakázek (pokles o 5,5 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 131,1 mld. Kč (růst o 1,7 %).

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2017 meziročně vzrostl o 1,0 %, stavební úřady jich vydaly 84 164. Orientační hodnota těchto staveb činila 352,9 mld. Kč a v porovnání s rokem 2016 vzrostla o 24,1 %.

Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2017 činila 6 442 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená růst o 6,2 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 18,2 %, nebytových budov klesla o 4,2 %.

Počet zahájených bytů v roce 2017 se meziročně zvýšil o 15,8 % a činil 31 521 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 17,7 %, v bytových domech byl růst o 23,4 %.

Počet dokončených bytů v roce 2017 se meziročně zvýšil o 4,6 % a činil 28 575 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 4,2 %, v bytových domech došlo k nárůstu o 3,0 %.

* * *

Počínaje Rychlou informací za leden 2018 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2010 budou nově poměřovány k průměru roku 2015, dojde i k použití váhového schématu roku 2015. Přepočtené časové řady ukazatelů budou k dispozici od roku 2000.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník:  Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 1. 2. 2018

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2018

 

  • csta020618.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Tab. 3 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, rok)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz