Stavebnictví - duben 2012

Další pokles stavební produkce a bytové výstavby

06.06.2012
Kód: r-8202-12
 
Stavební produkce v dubnu 2012 klesla meziročně reálně o 2,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 10,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 2,8 %. Bylo zahájeno meziročně o 17,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 28,3 % bytů méně.

Stavební produkce v dubnu 2012 klesla meziročně reálně o 2,7 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v dubnu 2012 meziměsíčně nižší o 0,5 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 0,6 % (příspěvek –0,4 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 7,8 % (příspěvek –2,3 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce dubna klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 30,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v dubnu 2012 meziročně snížil o 4,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 3,8 % a činila 28 826 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v dubnu 2012 meziročně snížil o 10,8 %, stavební úřady jich vydaly 8 218. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 23,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 2,8 %.

Počet zahájených bytů se v dubnu 2012 meziročně snížil o 17,8 % a dosáhl hodnoty 1 863 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 38,2 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 15,7 %.

Počet dokončených bytů v dubnu 2012 meziročně klesl o 28,3 % a činil 1 500 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 64,8 %, v domech rodinných se snížil o 13,6 %.


Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,9 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 3,1 % a inženýrské stavitelství o 8,0 %. Údaje za duben 2012 Eurostat zveřejní 19. 6. 2012 v 11.00 h.
_________________________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 6. 2012
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 9. 7. 2012  • csta060612.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz