Stavebnictví - srpen 2020

Stavebnictví pokračovalo v nevýrazných výkonech

07.10.2020
Kód: 200035-20
 

Stavební produkce v srpnu reálně meziročně klesla o 9,7 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení klesla o 12,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 3,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 1,7 % bytů méně.

Stavební produkce1 v srpnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,4 %. Meziročně klesla o 9,7 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 11,2 % (příspěvek 7,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 6,2 % (příspěvek 1,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v srpnu 2020 meziročně snížil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2020 meziročně vzrostla o 6,1 %.

Stavební úřady v srpnu 2020 vydaly 7 595 stavebních povolení, meziročně o 3,0 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 31,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 klesla o 12,0 %.

Počet zahájených bytů v srpnu 2020 meziročně klesl o 3,0 % a dosáhl hodnoty 3 198 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 10,9 %. bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 15,5 %.

Počet dokončených bytů v srpnu 2020 meziročně klesl o 1,7 % a činil 2 992 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 14,9 %, v bytových domech počet dokončených bytů vzrostl o 7,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červenci 2020 v EU27 meziročně klesla o 3,9 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,2 % a inženýrské stavitelství kleslo o 0,4 %. Údaje za srpen 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 10. 2020.

_____________________

Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 10. 2020
Navazující výstupy:

https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2020

 

  • csta100720.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
  • Tiskové sdělení: Stavebnictví pokračovalo v nevýrazných výkonech
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz