Stavebnictví - únor 2021

Inženýrské stavby si udržely vysokou úroveň z loňského února

08.04.2021
Kód: 200035-21
 

Stavební produkce v únoru reálně meziročně klesla o 11,0 %. Meziměsíčně byla nižší o 3,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,3 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 30,0 %. Meziročně bylo zahájeno o 8,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 15,6 % bytů méně.

„Stavební produkce v únoru klesla o 11 %, a to v důsledku vývoje v pozemním stavitelství. Inženýrské stavby byly na úrovni loňského února, což je vzhledem k vysoké srovnávací základně a výrazně mrazivějšímu počasí velmi dobrý výkon,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Stavební produkce1únoru 2021 byla reálně meziměsíčně nižší o 3,0 %. Meziročně klesla o 11,0 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 13,8 % (příspěvek 11,1 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 0,8 % (příspěvek +0,1 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v únoru 2021 meziročně snížil o 1,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2021 meziročně vzrostla o 3,5 %.

Stavební úřady únoru 2021 vydaly 6 144 stavebních povolení, meziročně o 3,3 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 33,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 30,0 %. „Stavební úřady vydaly v únoru méně stavebních povolení, ale orientační hodnota vzrostla o třetinu, když bylo povoleno několik větších staveb dopravní infrastruktury. Bez ohledu na miliardové stavby by ale orientační hodnota rostla o téměř pět procent,“ doplňuje Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Počet zahájených bytůúnoru 2021 meziročně klesl o 8,9 % a dosáhl hodnoty 2 941 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 28,5 %. bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 0,9 %.

Počet dokončených bytůúnoru 2021 meziročně klesl o 15,6 % a činil 2 570 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 4,8 %, v bytových domech počet dokončených bytů klesl o 48,4 % především z důvodu vysoké srovnávací základny z února 2020.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v lednu 2021 v EU27 meziročně klesla o 1,8 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,7 % a inženýrské stavitelství kleslo o 6,5 %. Výkon českého stavebnictví je horší než průměr EU zásluhou pozemního stavitelství, inženýrské stavby jsou na tom naopak lépe. Inženýrské stavitelství EU27 táhne dolů především Španělsko a Německo. Údaje za únor 2021 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 04. 2021.

_____________________ 

Poznámky:
Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 3. 2021
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2021

 

 • csta040821.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí
Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: www.czso.cz
tel: 274 052 304, 274 052 451, e-mail: infoservis@czso.cz