Stavebnictví - září 2017

Stavební produkce stagnovala

06.11.2017
Kód: 200035-17
 

Stavební produkce v září 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 0,2 %, bez očištění se snížila o 1,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,8 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 32,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 4,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 2,6 % bytů více.

Stavební produkce v září 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,3 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 0,2 %, bez očištění se snížila o 1,1 %. Září 2017 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 0,8 % (příspěvek +0,5 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se meziročně snížila o 5,0 % (příspěvek -1,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2017 meziročně snížil o 1,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,4 % a činila 34 952 Kč.

Stavební úřady v září 2017 vydaly 7 425 stavebních povolení a jejich počet se meziročně zvýšil o 3,8 %. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 27,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 32,2 %.

Počet zahájených bytů v září 2017 meziročně klesl o 4,0 % a dosáhl hodnoty 2 420 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 21,6 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 53,2 %.

Počet dokončených bytů se v září 2017 meziročně zvýšil o 2,8 % a činil 2 578 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 1,3 %, v bytových domech došlo k poklesu o 4,5 %. Rostl počet dokončených bytů v nástavbách k bytovým domům.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,1 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,0 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 3,6 %. Údaje za září 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 11. 2017 v 11.00 h.

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2017

Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně v porovnání s 2. čtvrtletím 2017 nižší o 2,6 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 1,2 %, bez očištění se zvýšila o 0,8 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 3. čtvrtletí 2017 o jeden pracovní den méně. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 3,7 % (příspěvek +2,5 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 5,5 % (příspěvek ‑1,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2017 meziročně snížil o 1,5 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,2 % a činila 34 773 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostl o 2,4 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 16 537. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 3,1 % a činila 50,7 mld. Kč, na pozemním stavitelství 23,8 mld. Kč (růst o 3,5 %) a na inženýrském stavitelství 26,9 mld. Kč (pokles o 8,2 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,1 mil. Kč a byla meziročně o 5,3 % nižší.

Ke konci 3. čtvrtletí 2017 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 19,8 tisíc zakázek (růst o 0,1 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 135,0 mld. Kč (pokles o 3,0 %).

Stavební úřady ve 3. čtvrtletí 2017 vydaly 22 313 stavebních povolení a jejich počet se meziročně zvýšil o 2,3 %. Orientační hodnota těchto staveb činila 95,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2016 vzrostla o 41,0 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2017 činila 1 701 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo růst o 10,6 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 16,8 %, nebytových budov rostla o 4,2 %.

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2017 se meziročně zvýšil o 19,2 % a činil 8 316 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 25,6 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán nárůst o 27,4 %.

Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2017 meziročně vzrostl o 13,9 % a činil 6 983 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 8,5 %, v bytových domech vzrostl o 15,1 %.

_______________________
Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 31. 10. 2017

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2017

  • csta110617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz