Stavebnictví - duben 2022

Stavební produkci se stále daří

06.06.2022
Kód: 200035-22
 

Stavební produkce v dubnu reálně meziročně vzrostla o 4,0 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,8 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 25,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 0,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 5,3 % bytů více.

„Stavební produkce v dubnu vzrostla o 4 procenta a nepřetržitě roste již 12 měsíců v řadě. Od počátku letošního roku vzrostla o téměř 8 procent,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Stavební produkce v dubnu 2022 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,9 %. Meziročně vzrostla o 4,0 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 6,3 %. Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 1,8 %.

Stavební úřady dubnu 2022 vydaly 7 181 stavebních povolení, meziročně o 9,8 % méně. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 47,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostla o 25,8 %. „Pokles počtu stavebních povolení byl zčásti ovlivněn vyšší srovnávací základnou z loňského dubna, kdy stavební úřady doháněly covidové manko. Růst orientační hodnoty byl způsoben povolením velkých staveb dopravní infrastruktury,“ vysvětluje Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Počet zahájených bytů dubnu 2022 meziročně klesl o 0,8 % a dosáhl hodnoty 3 562 bytů. Počet dokončených bytů dubnu 2022 meziročně vzrostl o 5,3 % a činil 3 043 bytů.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v dubnu 2022 meziročně zvýšil o 0,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2022 meziročně vzrostla o 10,5 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 4,1 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 4,0 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 4,9 %. Údaje za duben 2022 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 06. 2022.

______________________
Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
V souladu s revizní politikou ČSÚ byla provedena revize údajů.
Metodika: https://www.czso.cz/csu/czso/stavebnictvi_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 5. 2022
Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

mezinárodní srovnání v zemích EU: Eurostat
Termín zveřejnění další RI: 7. 7. 2022

 • csta060622.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.06.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz