Stavebnictví - duben 2013

Meziroční pokles stavební produkce pokračoval

07.06.2013
Kód: r-8202-13
 
Stavební produkce v dubnu 2013 klesla meziročně o 11,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 14,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 7,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 18,5 % bytů více. Dokončeno bylo o 27,7 % bytů více.

Stavební produkce v dubnu 2013 klesla meziročně o 11,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 12,9 %. Duben 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v dubnu 2013 meziměsíčně vyšší o 2,7 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 8,3 % (příspěvek -5,6 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 18,3 % (příspěvek -5,8 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce dubna 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 37,0 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v dubnu 2013 meziročně snížil o 8,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 7,9 % a činila 30 758 Kč. Výši průměrné mzdy ovlivnilo vyplacení mimořádných odměn zejména u velkých podniků.

Počet vydaných stavebních povolení se v dubnu 2013 meziročně snížil o 14,8 %, stavební úřady jich vydaly 7 005. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 25,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 vzrostla o 7,2 %, a to především v důsledku povolení velkých staveb dopravní infrastruktury.

Počet zahájených bytů se v dubnu 2013 meziročně zvýšil o 18,5 % a dosáhl hodnoty 2 208 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl více než třikrát, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 9,9 %.

Počet dokončených bytů se v dubnu 2013 meziročně zvýšil o 27,7 % a činil 1 916 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl téměř dvojnásobně. V rodinných domech počet dokončených bytů vzrostl o 11,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,2 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 6,8 % a inženýrské stavitelství o 8,0 %. Údaje za duben 2013 Eurostat zveřejní 19. 6. 2013 v 11.00 h.
____________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dubna 2013 revidovány údaje za leden až březen 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 4. 6. 2013
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 7. 2013  • csta060713.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz