Stavebnictví - říjen 2011

Výrazný pokles zaměstnanosti ve stavebnictví

07.12.2011
Kód: r-8202-11
 
Stavební produkce v říjnu 2011 klesla meziročně reálně o 8,0 %. Po očištění od sezónních vlivů byla stavební produkce na úrovni předchozího měsíce. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,8 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 34,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 21,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 16,9 % bytů méně.


* * *

Stavební produkce v říjnu 2011 klesla meziročně reálně o 8,0 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v říjnu 2011 na úrovni předchozího měsíce. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 5,9 % (příspěvek -3,9 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 11,8 % (příspěvek -4,1 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce října klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 14,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v říjnu 2011 meziročně snížil o 8,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,1 % a činila 29 851 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v říjnu 2011 meziročně zvýšil o 1,8 %, stavební úřady jich vydaly 9 552. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 26,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 34,2 %. Orientační hodnota klesla téměř ve všech směrech výstavby, a to zejména na nové výstavbě. K poklesu nejvíce přispěly stavby na ochranu životního prostředí, jejichž orientační hodnota byla před rokem na svém vrcholu v důsledku masivního povolování fotovoltaických elektráren. Meziročně vzrostla pouze orientační hodnota staveb bytových.

Počet zahájených bytů v říjnu 2011 vzrostl meziročně o 21,2 % a dosáhl hodnoty 2 452 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 14,5 % a v bytových domech o 48,3 %. Meziroční růst byl zčásti ovlivněn velmi nízkou srovnávací základnou z října 2010.

Počet dokončených bytů v říjnu 2011 meziročně poklesl o 16,9 % a činil 2 904 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 13,5 %, v bytových domech poklesl o 40,8 %.

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,6 %. Pozemní stavitelství bylo na úrovni září 2010 a inženýrské stavitelství vzrostlo o 3,0 %. Údaje za říjen 2011 Eurostat zveřejní 19. 12. 2011 v 11,00 hod.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274 052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 12. 2011
Specifické metodické poznámky: *Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.
Navazující publikace: časové řady Stavebnictví /csu/czso/sta_cr a Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 1. 2012  • csta120711.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz