Stavebnictví - září 2012

Pokles stavební produkce se prohloubil

06.11.2012
Kód: r-8202-12
 
Stavební produkce v září 2012 klesla meziročně reálně o 10,6 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,4 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 9,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 25,5 % bytů méně. Dokončeno bylo o 4,6 % bytů více.

Stavební produkce v září 2012 klesla meziročně reálně o 10,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 8,2 %. Září 2012 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září 2012 meziměsíčně nižší o 1,5 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 8,2 % (příspěvek -5,6 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 15,8 % (příspěvek -5,0 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce září klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 20,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2012 meziročně snížil o 5,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,7 % a činila 29 114 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v září 2012 meziročně snížil o 11,4 %, stavební úřady jich vydaly 8 378. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 9,5 %.

Počet zahájených bytů v září 2012 meziročně poklesl o 25,5 % a činil 1 857 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 26,2 %, v bytových domech klesl o 52,3 %.

Počet dokončených bytů v září 2012 meziročně vzrostl o 4,6 % a činil 2 059 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 14,9 %, v domech bytových poklesl o 10,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,8 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 6,9 % a inženýrské stavitelství o 7,5 %. Údaje za září 2012 Eurostat zveřejní 19. 11. 2012 v 11.00 h.

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2012

Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2012 klesla meziročně reálně o 5,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 5,1 % (3. čtvrtletí 2012 mělo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Produkce pozemního stavitelství klesla o 3,6 % (příspěvek -2,5 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 10,2 % (příspěvek -3,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně snížil o 5,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,4 % a činila 30 298 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 4,6 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 11 762. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 13,3 % a činila 40,4 mld. Kč, na pozemním stavitelství 21,6 mld. Kč (nárůst o 3,0 %) a na inženýrském stavitelství 18,8 mld. Kč (pokles o 26,6 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 3. čtvrtletí 2012 činila 3,4 mil. Kč a byla meziročně o 9,1 % nižší.
Ke konci 3. čtvrtletí 2012 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,1 tisíc zakázek (pokles o 9,7 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 144,3 mld. Kč (pokles o 13,1 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 9,2 %, stavební úřady jich vydaly 25 770. Orientační hodnota těchto staveb činila 102,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2011 vzrostla o 31,3 %, a to především v důsledku povolení velkých staveb pro energetiku a průmysl v srpnu 2012.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2012 činila 1 605,9 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená růst o 15,6 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 21,2 %, nebytových budov vzrostla o 68,4 % především v důsledku povolení velkých polyfunkčních komplexů.

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2012 se meziročně snížil o 19,6 % a činil 5 710 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 18,6 %, v bytových domech klesl o 45,8 %.

Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostl o 4,4 % a činil 6 905 bytů. Počet bytů v rodinných domech vzrostl o 7,6 %, v domech bytových vzrostl o 10,5 %.
______________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 11. 2012
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 10. 12. 2012  • csta110612.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz