Stavebnictví - duben 2017

Produkce rostla díky pozemnímu stavitelství

07.06.2017
Kód: 200035-17
 

Stavební produkce v dubnu 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 9,6 %, bez očištění se zvýšila o 4,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,5 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 21,4 %. Bylo zahájeno meziročně o 0,5 % bytů více. Dokončeno bylo o 36,6 % bytů více.

Stavební produkce v dubnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,6 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 9,6 %, bez očištění se zvýšila o 4,0 %. Duben 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o tři pracovní dny méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 10,6 % (příspěvek +7,2 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 10,0 % (příspěvek -3,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v dubnu 2017 meziročně snížil o 2,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,6 % a činila 35 742 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v dubnu 2017 meziročně snížil o 6,5 %, stavební úřady jich vydaly 6 659. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se snížila o 21,4 %.

Počet zahájených bytů v dubnu 2017 meziročně vzrostl o 0,5 % a dosáhl hodnoty 2 628 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 2,6 %, v bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 6,6 %. Rostl počet bytů v nebytových budovách a prostorech.

Počet dokončených bytů se v dubnu 2017 meziročně zvýšil o 36,6 % a činil 2 209 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 9,7 %, v bytových domech se zvýšil o 118,7 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,7 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,8 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 3,3 %. Údaje za duben 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 6. 2017 v 11.00 h.

 

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

 

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za rok 2016 (dokončené byty) a leden až březen 2017.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail:
radek.matejka@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 6. 2017
Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 7. 2017

  • csta060717.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.06.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz