Stavebnictví - srpen 2015

Inženýrské stavitelství nahrazovalo výpadek v pozemních stavbách

07.10.2015
Kód: 200035-15
 

Stavební produkce v srpnu 2015 vzrostla meziročně reálně o 4,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,6 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 14,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 31,9 % bytů více. Dokončeno bylo o 12,3 % bytů méně.
 

Stavební produkce v srpnu 2015 vzrostla meziročně reálně o 4,7 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v srpnu 2015 meziměsíčně nižší o 3,6 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 2,0 % (příspěvek -1,3 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 18,3 % (příspěvek +6,0 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce srpna 2015 byla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 nižší o 16,5 %.
 

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v srpnu 2015 meziročně snížil o 2,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,8 % a činila 30 258 Kč.
 

Počet vydaných stavebních povolení se v srpnu 2015 meziročně snížil o 1,6 %, stavební úřady jich vydaly 7 069. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 25,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 vzrostla o 14,3 %.
 

Počet zahájených bytů v srpnu 2015 meziročně vzrostl o 31,9 % a dosáhl hodnoty 2 416 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 4,0 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 96,2 %.
 

Počet dokončených bytů v srpnu 2015 meziročně klesl o 12,3 % a činil 2 091 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 0,6 %, v bytových domech se snížil o 54,3 %.
 

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červenci 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,6 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 6,6 %. Údaje za srpen 2015 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 10. 2015 v 11.00 h.


_________________________________________________________________

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 10. 2015
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2015

 

  • csta100715.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz