Stavebnictví - prosinec 2012

Stavební produkce v roce 2012 klesla o 6,5 %

06.02.2013
Kód: r-8202-12
 
Stavební produkce v prosinci 2012 klesla meziročně o 17,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,1 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 27,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 5,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 2,3 % bytů méně.
V roce 2012 klesla stavební produkce meziročně o 6,5 %.

Stavební produkce v prosinci 2012 klesla meziročně o 17,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 14,1 %. Prosinec 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o tři pracovní dny méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 2012 meziměsíčně vyšší o 2,2 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 15,7 % (příspěvek -11,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 21,8 % (příspěvek -5,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2012 meziročně snížil o 4,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,7 % a činila 36 648 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci 2012 meziročně snížil o 7,1 %, stavební úřady jich vydaly 7 790. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 vzrostla o 27,3 %, a to především v důsledku povolení velkých staveb pro energetiku.

Počet zahájených bytů se v prosinci 2012 meziročně snížil o 5,1 % a dosáhl hodnoty 1 810 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 27,5 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 6,4 %.

Počet dokončených bytů se v prosinci 2012 meziročně snížil o 2,3 % a činil 4 582 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 2,0 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 2,1 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,9 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 6,4 % a inženýrské stavitelství o 4,3 %. Údaje za prosinec 2012 Eurostat zveřejní 19. 2. 2013 v 11.00 h.

Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2012

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2012 klesla meziročně o 7,8 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 8,4 % (4. čtvrtletí 2012 mělo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den více). Produkce pozemního stavitelství klesla o 5,9 % (příspěvek -4,1 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 12,2 % (příspěvek -3,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2012 meziročně snížil o 4,4 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,4 % a činila 34 143 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 35,6 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 7 814. Celková hodnota těchto zakázek zůstala na úrovni roku 2011 a činila 38,1 mld. Kč, na pozemním stavitelství 18,8 mld. Kč (nárůst o 26,5 %) a na inženýrském stavitelství 19,3 mld. Kč (pokles o 17,1 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 4. čtvrtletí 2012 činila 4,9 mil. Kč a byla meziročně o 55,2 % vyšší.
Ke konci 4. čtvrtletí 2012 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 7,9 tisíc zakázek (pokles o 29,4 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 125,6 mld. Kč (pokles o 12,2 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 7,7 %, stavební úřady jich vydaly 24 800. Orientační hodnota těchto staveb činila 72,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2011 vzrostla o 6,5 %, a to především v důsledku povolení velkých staveb pro energetiku v prosinci 2012.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2012 činila 1 172,2 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená růst o 4,4 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 12,9 %, nebytových budov vzrostla o 29,0 %.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2012 se meziročně snížil o 8,5 % a činil 5 596 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 8,3 %, v bytových domech klesl o 35,6 %.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 9,4 % a činil 9 523 bytů. Počet bytů v rodinných domech se snížil o 6,1 %, v domech bytových klesl o 14,1 %.

Upozornění:

Počínaje Rychlou informací za leden 2013 dojde ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2005 budou nově poměřovány k průměru roku 2010, dojde i k použití vahového schématu roku 2010. V souladu s metodikou Eurostatu bude na nových vahách proveden zpětný přepočet do roku 2009, což bude mít za následek revizi bazických i meziročních indexů. Historická data před rokem 2009 budou propojena pomocí přepočítacích můstků a meziroční indexy proto zůstanou nezměněny.
_______________________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.

Analýza ČSÚ - Pokles stavebnictví v roce 2012 pokračoval


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 2. 2013
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2013  • csta020613.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Tab. 3 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, rok)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz