Stavebnictví - září 2016

Stavební produkce meziročně klesla

08.11.2016
Kód: 200035-16
 

Stavební produkce v září 2016 klesla meziročně reálně o 7,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,4 % stavebních povolení méně a orientační hodnota těchto povolení klesla o 11,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 21,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 3,5 % bytů více.

Stavební produkce v září 2016 klesla meziročně reálně o 7,4 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v září 2016 meziměsíčně vyšší o 0,1 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 1,2 % (příspěvek -0,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 17,8 % (příspěvek -6,7 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v září 2016 meziročně snížil o 2,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,7 % a činila 33 881 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v září 2016 meziročně snížil o 4,4 %, stavební úřady jich vydaly 7 155. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 20,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 klesla o 11,5 %.

Počet zahájených bytů se v září 2016 meziročně zvýšil o 21,2 % a dosáhl hodnoty 2 521 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 7,5 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 42,0 %.

Počet dokončených bytů se v září 2016 meziročně zvýšil o 3,5 % a činil 2 509 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 15,9 %, v bytových domech klesl o 12,2 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2016 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,5 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,4 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 4,5 %. Údaje za září 2016 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 11. 2016 v 11.00 h.
 

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2016

Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2016 klesla meziročně reálně o 9,8 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 9,4 % (3. čtvrtletí 2016 mělo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). V porovnání s 2. čtvrtletím 2016 byla sezónně očištěná produkce o 0,9 % nižší. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 4,0 % (příspěvek -2,6 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 19,7 % (příspěvek -7,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně snížil o 2,6 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,5 % a činila 33 783 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostl o 5,2 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 15 674. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 9,4 % a činila 50,9 mld. Kč, na pozemním stavitelství 23,0 mld. Kč (růst o 29,9 %) a na inženýrském stavitelství 27,9 mld. Kč (pokles o 27,6 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,2 mil. Kč a byla meziročně o 13,9 % nižší.

Ke konci 3. čtvrtletí 2016 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 19,7 tisíc zakázek (růst o 13,2 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 136,5 mld. Kč (pokles o 12,6 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně klesl o 1,6 %, stavební úřady jich vydaly 20 870. Orientační hodnota těchto staveb činila 67,6 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2015 klesla o 0,2 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 3. čtvrtletí 2016 činila 1 538 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo růst o 9,0 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 9,1 %, nebytových budov vzrostla o 8,8 %.

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2016 se meziročně zvýšil o 3,3 % a činil 6 970 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 14,5 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán pokles o 18,2 %.

Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2016 meziročně vzrostl o 0,8 % a činil 6 115 bytů. Počet dokončených bytů v domech rodinných vzrostl o 1,2 %, v bytových domech se zvýšil o 21,5 %.

 

_________________

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 11. 2016
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2016

 

  • csta110816.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz