Stavebnictví - září 2021

Stavební produkce rostla díky pozemnímu stavitelství

08.11.2021
Kód: 200035-21
 

Stavební produkce v září reálně meziročně vzrostla o 2,2 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 1,0 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 28,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 57,3 % bytů více. Dokončeno bylo o 10,2 % bytů méně.

Stavební produkce v září meziročně mírně vzrostla, meziměsíčně spíše stagnovala. Vzhledem k poměrně nízké základně to není uspokojivý výsledek. Inženýrské stavitelství, které vychází ze segmentu velkých firem, zaznamenalo pokles a po téměř dvou letech vykázalo horší výsledek než pozemní stavitelství,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Stavební produkce1 září 2021 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,4 %. Meziročně vzrostla o 2,2 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 4,9 % (příspěvek +3,4 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 3,6 % (příspěvek -1,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v září 2021 meziročně snížil o 1,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2021 meziročně vzrostla o 6,4 %.

„Oblast stavebních povolení a bytové výstavby využila nízkou základnu z loňského září. Rostl počet i hodnota stavebních povolení a také počty zahájených bytů. Pouze dokončování rodinných domů se zdá být v problémech, když pátý měsíc v řadě klesá. Důvodem by mohl být nedostatek stavebních kapacit a růst cen stavebních materiálů,“ vysvětluje Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Stavební úřady září 2021 vydaly 7 509 stavebních povolení, meziročně o 1,0 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 34,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 28,8 %.

Počet zahájených bytůzáří 2021 meziročně vzrostl o 57,3 % a dosáhl hodnoty 4 045 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 16,9 %. bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 260,3 %. Počet dokončených bytů v září 2021 meziročně klesl o 10,2 % a činil 2 121 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 24,5 %, v bytových domech počet dokončených bytů vzrostl o 47,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v srpnu 2021 v EU27 meziročně klesla o 1,0 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,7 % a inženýrské stavitelství kleslo o 1,5 %. Údaje za září 2021 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 11. 2021.

Stavebnictví ve 3. čtvrtletí 2021
Stavební produkce ve 3. čtvrtletí 2021 byla reálně v porovnání s 2. čtvrtletím 2021 nižší o 1,6 %. Meziročně produkce vzrostla o 1,3 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně zvýšila o 1,2 % (příspěvek +0,9 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst o 1,5 % (příspěvek +0,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně snížil o 1,2 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostla o 6,5 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 3. čtvrtletí 2021 v tuzemsku uzavřely 21 279 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 12,8 %. Celková hodnota těchto zakázek se meziročně zvýšila o 7,7 % a činila 70,1 mld. Kč, na pozemním stavitelství 30,3 mld. Kč (růst o 13,4 %) a na inženýrském stavitelství 39,8 mld. Kč (růst o 3,7 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 4,6 % nižší.

Stavební úřady ve 3. čtvrtletí 2021 vydaly 23 328 stavebních povolení, meziročně o 3,9 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 162,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 69,7 %.

Počet zahájených bytů ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostl o 42,1 % a činil 12 096 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech rostl o 13,4 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán růst o 171,6 %. Počet dokončených bytů ve 3. čtvrtletí 2021 meziročně klesl o 9,3 % a činil 7 293 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 17,0 %, u bytových domů byl růst o 12,9 %.

__________________
Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 11. 2021
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 12. 2021

 • csta110821.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz