Stavebnictví - prosinec 2013

Stavební produkce v roce 2013 klesla o 8,3 %

06.02.2014
Kód: r-8202-13
 
Stavební produkce v prosinci 2013 vzrostla meziročně reálně o 1,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 22,7 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 10,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 4,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 29,5 % bytů méně.
V roce 2013 klesla stavební produkce meziročně reálně o 8,3 %, ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 klesla o 25,1 %.

Stavebnictví v prosinci 2013
Stavební produkce v prosinci 2013 vzrostla meziročně reálně o 1,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 0,1 %. Prosinec 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 2013 meziměsíčně vyšší o 6,0 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 2,5 % (příspěvek -1,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 12,1 % (příspěvek +3,2 p. b.) a tento příznivý výsledek zčásti ovlivnily klimatické podmínky, kdy příznivé počasí v prosinci 2013 (průměrná denní teplota o 2,6 °C vyšší ve srovnání s prosincem 2012 a srážek o 66 % méně) umožnilo stavbařům prakticky neomezeně provádět veškeré stavební práce. V souvislosti s příznivým počasím se ve větší míře projevily vyšší dofakturace dokončených zakázek ke konci roku.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2013 meziročně snížil o 8,7 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 10,4 % a činila 32 677 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci 2013 meziročně snížil o 22,7 %, stavební úřady jich vydaly 6 024. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 10,7 %.

Počet zahájených bytů v prosinci 2013 meziročně klesl o 4,8 % a dosáhl hodnoty 1 723 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 144,1 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 19,9 %.

Počet dokončených bytů se v prosinci 2013 meziročně snížil o 29,5 % a činil 3 221 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 45,1 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 24,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2013 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,6 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,4 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 3,2 %. Údaje za prosinec 2013 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 2. 2014 v 11.00 h.

Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2013
Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2013 klesla meziročně reálně o 3,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,9 %. Ve 4. čtvrtletí 2013 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně. V porovnání se 3. čtvrtletím 2013 byla sezónně očištěná produkce o 1,8 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 4,6 % (příspěvek -3,2 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 0,7 % (příspěvek -0,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně snížil o 8,5 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 6,8 % a činila 31 772 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně vzrostl o 9,4 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 10 376. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 5,7 % a činila 43,4 mld. Kč, na pozemním stavitelství 16,2 mld. Kč (pokles o 21,0 %) a na inženýrském stavitelství 27,2 mld. Kč (růst o 32,4 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 19,8 %, stavební úřady jich vydaly 19 901. Orientační hodnota těchto staveb činila 66,0 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 9,4 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 4. čtvrtletí 2013 činila 892,7 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 23,9 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 8,6 %, nebytových budov klesla o 38,5 %.

Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2013 se meziročně snížil o 7,6 % a činil 5 169 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 93,4 %, v rodinných domech klesl o 22,2 %.

Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2013 meziročně klesl o 22,8 % a činil 7 345 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 33,0 %, v domech rodinných klesl o 19,1 %.

Stavebnictví v roce 2013
Stavební produkce v roce 2013 klesla meziročně reálně o 8,3 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně klesla o 8,1 % (příspěvek -5,6 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 8,8 % (příspěvek -2,7 p. b.). Stavební produkce za rok 2013 klesla ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 25,1 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2013 meziročně snížil o 8,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 3,2 % a činila 29 042 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2013 meziročně klesl o 0,8 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 40 478. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 2,6 % a činila 145,2 mld. Kč, na pozemním stavitelství 63,9 mld. Kč (pokles o 18,1 %) a na inženýrském stavitelství 81,3 mld. Kč (růst o 14,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,6 mil. Kč a byla meziročně o 1,8 % nižší.
Ke konci roku 2013 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 9,4 tisíc zakázek (růst o 1,4 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 132,4 mld. Kč (pokles o 5,7 %).

Počet vydaných stavebních povolení v roce 2013 meziročně klesl o 13,2 %, stavební úřady jich vydaly 84 864. Orientační hodnota těchto staveb činila 257,7 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 19,1 %.

Podlahová plocha nových budov povolených v roce 2013 činila 4 636,7 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 14,5 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 6,0 %, nebytových budov klesla o 21,8 %.

Počet zahájených bytů v roce 2013 se meziročně snížil o 7,3 % a činil 22 108 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 20,8 %, v rodinných domech nastal pokles o 13,3 %.

Počet dokončených bytů v roce 2013 meziročně klesl o 14,3 % a činil 25 246 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 14,7 %, v domech rodinných klesl o 11,3 %.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 2. 2014
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 14. 3. 2014  • csta020614.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Tab. 3 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, rok)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz