Bytová a nebytová výstavba a stavební povolení - časové řady

 

Vybrané ukazatele

 • Podrobněji

 • Tab. 1 Bytová výstavba v ČR - byty zahájené (čtvrtletně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 2 Bytová výstavba v ČR - byty dokončené (čtvrtletně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 3 Zahájené byty v krajích ČR (měsíčně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 4.1 Dokončené byty v krajích ČR podle sídla stavebního úřadu (měsíčně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 4.2 Dokončené byty v krajích ČR podle místa stavby (ročně)
  06.09.2023 (kód: 200072-23)
 • Tab. 5 Vývoj počtu vydaných stavebních povolení, orientační hodnoty staveb (čtvrtletně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 6 Počet vydaných stavebních povolení (měsíčně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 7 Orientační hodnota vydaných stavebních povolení (měsíčně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 8 Počet a orientační hodnota stavebních povolení v krajích ČR (měsíčně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 9 Počet a orientační hodnota stavebních povolení pro budovy bytové a nebytové v krajích ČR (měsíčně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 10 Počet a orientační hodnota stavebních povolení na novou výstavbu v krajích ČR (měsíčně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 11 Počet a orientační hodnota stavebních povolení na změny dokončených staveb v krajích ČR (měsíčně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 13 Nová podlahová plocha v m2: budovy bytové a nebytové (čtvrtletně)
  06.11.2023 (kód: 200028-23)
 • Tab. 14 Dokončené byty v obcích
  06.09.2023 (kód: 200072-23)
 • Tab. 15 Základní údaje o dokončených bytech
  06.09.2023 (kód: 200072-23)
 • Tab. 15.1 Základní údaje o dokončených bytech - v krajích ČR
  06.09.2023 (kód: 200072-23)
 • Tab. 16 Dokončené domy podle svislé nosné konstrukce
  06.09.2023 (kód: 200072-23)
 • Tab. 17 Dokončené domy podle způsobu vytápění
  06.09.2023 (kód: 200072-23)
 • Tab. 18 Dokončené domy podle připojení na plyn
  06.09.2023 (kód: 200072-23)
 • Tab. 19 Dokončené domy podle energetické náročnosti
  06.09.2023 (kód: 200072-23)
 • Tab. 20 Nová výstavba nebytových budov podle klasifikace stavebních děl CZ-CC
  06.09.2023 (kód: 200072-23)
 • Tab. 21 Nová výstavba nebytových budov v krajích ČR
  06.09.2023 (kód: 200072-23)
 • Doplňkové informace