Stavebnictví - leden 2013

Další pokles stavební produkce

15.03.2013
Kód: r-8202-13
 
Stavební produkce v lednu 2013 klesla meziročně o 9,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,1 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 31,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 39,0 % bytů méně. Dokončeno bylo o 10,4 % bytů méně.

Stavební produkce v lednu 2013 klesla meziročně o 9,3 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v lednu 2013 meziměsíčně nižší o 4,4 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 7,5 % (příspěvek -5,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 15,3 % (příspěvek -3,6 p. b.). Stavební produkce v lednu 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 39,9 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2013 meziročně snížil o 6,2 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,6 % a činila 26 673 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v lednu 2013 meziročně zvýšil o 4,1 %, stavební úřady jich vydaly 7 040. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 16,4 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 31,7 %.

Počet zahájených bytů se v lednu 2013 meziročně snížil o 39,0 % a dosáhl hodnoty 1 492 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 89,9 %, u bytů v rodinných domech došlo k růstu o 12,6 %.

Počet dokončených bytů se v lednu 2013 meziročně snížil o 10,4 % a činil 2 308 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 19,9 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 1,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 8,5 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 8,3 % a inženýrské stavitelství o 11,2 %. Údaje za leden 2013 Eurostat zveřejní 19. 3. 2013 v 11.00 h.


Upozornění:

Počínaje Rychlou informací za leden 2013 došlo ke změně báze krátkodobých statistik. Kromě změny základního období u bazických indexů, které místo k průměru roku 2005 jsou nově poměřovány k průměru roku 2010, došlo i k použití vahového schématu roku 2010. V souladu s metodikou Eurostatu byl na nových vahách proveden zpětný přepočet do roku 2009, což mělo za následek revizi bazických i meziročních indexů. Více informací v Metodice.
__________________________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 8. 3. 2013
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 4. 2013  • csta031513.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz