Stavebnictví - listopad 2013

Meziroční pokles produkce a zaměstnanosti pokračoval

09.01.2014
Kód: r-8202-13
 
Stavební produkce v listopadu 2013 klesla meziročně reálně o 9,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,4 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 5,8 %. Bylo zahájeno meziročně o 32,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 16,5 % bytů méně.

Stavební produkce v listopadu 2013 klesla meziročně reálně o 9,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 8,3 %. Listopad 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v listopadu 2013 meziměsíčně nižší o 5,6 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 10,8 % (příspěvek -6,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 6,7 % (příspěvek -2,4 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce listopadu 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 25,9 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v listopadu 2013 meziročně snížil o 8,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 6,0 % a činila 33 130 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v listopadu 2013 meziročně snížil o 13,4 %, stavební úřady jich vydaly 6 644. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 vzrostla o 5,8 %.

Počet zahájených bytů se v listopadu 2013 meziročně zvýšil o 32,0 % a dosáhl hodnoty 1 913 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl téměř čtyřnásobně, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 11,8 %.

Počet dokončených bytů se v listopadu 2013 meziročně snížil o 16,5 % a činil 2 120 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 30,3 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 9,3 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v říjnu 2013 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,8 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,7 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 1,7 %. Údaje za listopad 2013 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 1. 2014 v 11.00 h.
_____________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci jiného odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 6. 1. 2014
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2014  • csta010914.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz