Stavebnictví - červen 2012

Výrazný pokles v inženýrském stavitelství

06.08.2012
Kód: r-8202-12
 
Stavební produkce v červnu 2012 klesla meziročně reálně o 8,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 14,4 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 36,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 17,4 % bytů méně. Dokončeno bylo o 91,9 % bytů více.

Stavební produkce v červnu 2012 klesla meziročně reálně o 8,4 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 7,3 %. Červen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červnu 2012 meziměsíčně nižší o 1,8 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 1,4 % (příspěvek -0,9 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 22,1 % (příspěvek -7,5 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce června klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 23,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červnu 2012 meziročně snížil o 3,9 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 0,6 % a činila 28 032 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v červnu 2012 meziročně snížil o 14,4 %, stavební úřady jich vydaly 8 686. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 21,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 36,3 %.

Počet zahájených bytů v červnu 2012 meziročně klesl o 17,4 % a činil 1 934 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 18,9 %, v bytových domech klesl o 56,0 %.

Počet dokončených bytů v červnu 2012 meziročně vzrostl o 91,9 % a činil 2 454 bytů. Počet dokončených bytů vzrostl jak v rodinných domech, tak v domech bytových. Tento nárůst byl částečně způsoben nízkou srovnávací základnou z června 2011.

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2012

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2012 klesla meziročně reálně o 5,1 %. Produkce pozemního stavitelství vzrostla o 0,1 % (příspěvek 0,03 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 15,8 % (příspěvek -5,1 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně snížil o 4,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 0,9 % a činila 28 737 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 32,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 9 839. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 21,5 % a činila 34,8 mld. Kč, na pozemním stavitelství 18,4 mld. Kč (pokles o 4,0 %) a na inženýrském stavitelství 16,4 mld. Kč (pokles o 34,8 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky ve 2. čtvrtletí 2012 činila 3,5 mil. Kč a byla meziročně o 16,7 % vyšší.
Ke konci 2. čtvrtletí 2012 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 11,5 tisíc zakázek (pokles o 18,9 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 146,4 mld. Kč (pokles o 14,6 %).

Počet vydaných stavebních povolení ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně klesl o 13,6 %, stavební úřady jich vydaly 25 856. Orientační hodnota těchto staveb činila 73,1 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 22,5 %.

Podlahová plocha nových budov povolených ve 2. čtvrtletí 2012 činila 1 329,2 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 24,2 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 21,6 %, nebytových budov klesla o 26,6 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2012 se meziročně snížil o 21,0 % a činil 6 002 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 20,1 %, v bytových domech klesl o 43,3 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostl o 26,4 % a činil 6 819 bytů. Počet dokončených bytů vzrostl v rodinných domech o 6,9 %, v domech bytových vzrostl o 46,8 %. Částečně je zde promítnut vliv nízké srovnávací základny 2. čtvrtletí 2011.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v květnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,9 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 6,3 % a inženýrské stavitelství o 10,9 %. Údaje za červen 2012 Eurostat zveřejní 20. 8. 2012 v 11.00 h.
______________________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 8. 2012
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2012  • csta080612.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz