Stavebnictví - listopad 2020

Inženýrské stavitelství tlumilo pokles stavební produkce

08.01.2021
Kód: 200035-20
 

Stavební produkce v listopadu reálně meziročně klesla o 8,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,7 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 22,9 %. Meziročně bylo zahájeno o 7,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 7,5 % bytů více.

Stavební produkce1listopadu 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,9 %. Meziročně klesla o 8,4 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 11,6 % (příspěvek 8,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 1,3 % (příspěvek 0,4 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví selistopadu 2020 meziročně snížil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2020 meziročně vzrostla o 6,6 %.

Stavební úřady listopadu 2020 vydaly 7 262 stavebních povolení, meziročně o 3,7 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 36,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 vzrostla o 22,9 %.

Počet zahájených bytůlistopadu 2020 meziročně vzrostl o 7,0 % a dosáhl hodnoty 2 792 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 9,1 %. bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 84,3 %.

Počet dokončených bytů v listopadu 2020 meziročně rostl o 7,5 % a činil 3 771 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 2,7 %, v bytových domech počet dokončených bytů rostl o 33,0 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v říjnu 2020 v EU27 meziročně klesla o 1,2 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,9 % a inženýrské stavitelství kleslo o 1,3 %. Údaje za listopad 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 01. 2021.

_____________________

Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 4. 1. 2021
Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 2. 2021

  • csta010821.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
  • Tiskové sdělení: Inženýrské stavitelství tlumilo pokles stavební produkce
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz