Stavebnictví - červen 2021

Stavební produkce meziročně dále rostla

06.08.2021
Kód: 200035-21
 

Stavební produkce v červnu reálně meziročně vzrostla o 7,9 %. Meziměsíčně zůstala na stejné úrovni. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,9 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 50,3 %. Meziročně bylo zahájeno o 54,7 % bytů více. Dokončeno bylo o 8,5 % bytů méně.

Stavební produkce1 červnu 2021 zůstala reálně meziměsíčně na stejné úrovni. Meziročně vzrostla o 7,9 %. „Stavební produkce v červnu navázala na dobrý květnový výsledek. Lépe si opět vedlo pozemní stavitelství, které se na rozdíl od inženýrských staveb porovnávalo s nižší srovnávací základnou,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 8,3 % (příspěvek +5,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 6,9 % (příspěvek +2,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v červnu 2021 meziročně snížil o 0,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2021 meziročně vzrostla o 6,7 %.

Stavební úřady červnu 2021 vydaly 8 232 stavebních povolení, meziročně o 4,9 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 44,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 50,3 %.

Počet zahájených bytůčervnu 2021 meziročně vzrostl o 54,7 % a dosáhl hodnoty 4 246 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 9,2 %. bytových domech rostl počet zahájených bytů téměř čtyřnásobně, když bylo zahájeno větší množství projektů napříč republikou, zejména v Praze, Libereckém a Jihomoravském kraji,“ vysvětluje Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Počet dokončených bytů v červnu 2021 meziročně klesl o 8,5 % a činil 2 251 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 21,3 %, v bytových domech počet dokončených bytů rostl o 41,7 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v květnu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 11,6 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 12,8 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 6,0 %. Údaje za červen 2021 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 08. 2021.

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2021
Stavební produkce
ve 2. čtvrtletí 2021 byla reálně v porovnání s 1. čtvrtletím 2021 vyšší o 1,7 %. Meziročně produkce vzrostla o 3,4 %. Produkce pozemního stavitelství se meziročně zvýšila o 2,6 % (příspěvek +1,8 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst o 5,4 % (příspěvek +1,6 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2021 meziročně snížil o 0,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostla o 8,4 %.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2021 v tuzemsku uzavřely 21 860 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 18,5 %. Celková hodnota těchto zakázek se meziročně zvýšila o 22,3 % a činila 84,9 mld. Kč, na pozemním stavitelství 38,5 mld. Kč (růst o 20,0 %) a na inženýrském stavitelství 46,4 mld. Kč (růst o 24,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,9 mil. Kč a byla meziročně o 3,2 % vyšší.

Stavební úřady ve 2. čtvrtletí 2021 vydaly 24 971 stavebních povolení, meziročně o 11,1 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 118,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 18,3 %.

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostl o 25,1 % a činil 11 895 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech rostl o 10,9 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán růst o 60,2 %.

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostl o 10,0 % a činil 7 947 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 0,3 %, u bytových domů byl růst o 35,2 %.

__________________
Poznámky:

Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736168543, e‑mail: radek.matejka@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 737280494, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 2. 8. 2021

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2021

 • csta080621.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
 • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, čtvrtletí)
 • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
 • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
 • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání (bazické indexy)
 • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
  (soubor m4a)
 • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
  (soubor aac)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz