Stavebnictví - květen 2011

Pokles stavební produkce pokračoval

08.07.2011
Kód: r-8202-11
 
Stavební produkce v květnu 2011 meziročně klesla reálně o 4,9 %. Po očištění od sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,2 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 9,0 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 9,8 %. Bylo zahájeno meziročně o 6,4 % bytů více. Dokončeno bylo o 18,8 % bytů méně.


* * *

Stavební produkce v květnu 2011 meziročně klesla reálně o 4,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 6,0 %. Květen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2011 meziměsíčně vyšší o 1,2 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 2,5 % (příspěvek -1,6 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 9,5 % (příspěvek -3,3 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2011 meziročně snížil o 4,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,7 % a činila 28 818 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2011 meziročně zvýšil o 9,0 %, stavební úřady jich vydaly 10 568. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 36,2 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 9,8 %. Tento pokles zčásti ovlivnila vysoká srovnávací základna z května 2010. Hodnotu stavebních povolení táhl dolů zejména pokles hodnoty vydaných povolení na výstavbu dopravní infrastruktury a staveb na ochranu životního prostředí.

Počet zahájených bytů v květnu 2011 meziročně vzrostl o 6,4 % a dosáhl hodnoty 2 985 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně vzrostl o 10,9 %. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 8,1 % a více než polovina z nich byla v Praze.

Počet dokončených bytů v květnu 2011 meziročně poklesl o 18,8 % a činil 2 023 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 2,3 %, v domech bytových poklesl o 49,2 %.

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2011 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,2 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 2,1 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 1,9 %. Údaje za květen 2011 Eurostat zveřejní 19. 7. 2011 v 11,00 hod.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matěj ka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 6. 2011
Specifické metodické poznámky: *Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.
Navazující publikace: časové řady Stavebnictví /csu/czso/sta_cr a Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 8. 2011  • csta070811.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 08.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz