Tiskové sdělení: Září zaznamenalo růst stavební produkce i průmyslu, dovoz rostl rychleji než vývoz

 

6. listopadu 2018

Stavební produkce v září reálně meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 13,9 %, průmyslová produkce o 2,5 %. Bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách skončila s přebytkem 13,7 mld. Kč, který byl meziročně o 5,0 mld. Kč nižší.

„Stavební produkce v září zaznamenala dvouciferný růst potřetí v řadě. Také ve 3. čtvrtletí rostla produkce o více než 10 % a hodnota nových zakázek byla meziročně vyšší v pozemním i inženýrském stavitelství,“ upozorňuje Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

 „Průmyslová produkce v září dále mírně rostla. Do výsledků se však promítl nestejný počet pracovních dní. Letošní září totiž mělo o jeden pracovní den méně. Proto před očištěním průmyslová produkce vykazuje pokles o 0,9 %, zatímco po očistění o pracovní dny růst o 2,5 %.“ vysvětluje Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Údaje o zahraničním obchodu komentuje ředitel odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Karel Král: „Meziroční bilanci nepříznivě ovlivnilo především nižší saldo u ostatních dopravních prostředků a zařízení o 3,2 miliardy korun a také prohloubení schodku u ropy a zemního plynu o 2,5 miliardy korun způsobené růstem cen na mezinárodních trzích.“

Podrobnosti byly zveřejněny v dnes vydané Rychlé informaci ke stavebnictví: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/stavebnictvi-zari-2018, v Rychlé informaci k průmyslu: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumysl-zari-2018 a v Rychlé informaci k zahraničnímu obchodu: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zahranicni-obchod-zari-2018.

Zvukový záznam vyjádření je k dispozici v příloze.

 

Kontakt
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T
274 052 017 | M 604 149 190
E
jan.cieslar@czso.cz | Twitter @statistickyurad

  • csu-ts181106-zari_zaznamenalo_rust_stavebni_produkce_i_prumyslu,_dovoz_rostl_rychleji_nez_vyvoz.docx
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Radka Matějky, ředitele odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ
    (soubor mp3)
  • Vyjádření Karla Krále, ředitele odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ
    (soubor mp3)