Stavebnictví - leden 2020

Inženýrské stavby tahounem růstu stavební produkce

12.03.2020
Kód: 200035-20
 

Stavební produkce v lednu reálně meziročně vzrostla o 6,0 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 3,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,4 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 16,6 %. Meziročně bylo zahájeno o 6,0 % bytů více. Dokončeno bylo o 0,6 % bytů méně.

Stavební produkce1lednu 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 3,3 %. Meziročně vzrostla o 6,0 %. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku zvýšila o 3,3 % (příspěvek +2,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně vzrostla o 18,9 % (příspěvek +3,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 ve stavebnictví se v lednu 2020 meziročně zvýšil o 0,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2020 meziročně vzrostla o 8,8 %.

Stavební úřady lednu 2020 vydaly 6 894 stavebních povolení, meziročně o 13,4 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 36,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 vzrostla o 16,6 %.

Počet zahájených bytůlednu 2020 meziročně vzrostl o 6,0 % a dosáhl hodnoty 2 965 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu počtu bytů o 33,9 %. bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 7,2 %.

Počet dokončených bytůlednu 2020 meziročně klesl o 0,6 % a činil 2 727 bytů. V rodinných domech došlo k nárůstu o 3,8 %, v bytových domech počet dokončených bytů klesl o 6,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2019 v EU28 meziročně klesla o 2,6 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 2,8 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 0,4 %. Údaje za leden 2020 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 03. 2020.

_____________________
Poznámky:
Meziroční vývoj stavební produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.
Ukazatele týkající se zaměstnanosti ve stavebnictví se vztahují k celé populaci podniků s převažující stavební činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za leden 2020 revidovány údaje za rok 2019.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e‑mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 4. 3. 2020

Navazující výstupy:

https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr

https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 4. 2020

 

  • csta031220.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
  • Tiskové sdělení: Tahounem růstu stavební produkce byly inženýrské stavby
  • Vyjádření Petry Cuřínové, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz