Stavebnictví - únor 2017

Pozemní stavitelství tlumilo pokles stavební produkce

06.04.2017
Kód: 200035-17
 

Stavební produkce v únoru 2017 po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 5,6 %, bez očištění se snížila o 7,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 3,8 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 13,6 %. Bylo zahájeno meziročně o 23,7 % bytů více. Dokončeno bylo o 11,3 % bytů více.


Stavební produkce v únoru 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,3 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů klesla o 5,6 %, bez očištění se snížila o 7,0 %. Únor 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 0,2 % (příspěvek -0,1 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 28,7 % (příspěvek -6,9 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v únoru 2017 meziročně snížil o 3,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,0 % a činila 30 090 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v únoru 2017 meziročně zvýšil o 3,8 %, stavební úřady jich vydaly 5 957. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 se zvýšila o 13,6 %.

Počet zahájených bytů v únoru 2017 meziročně vzrostl o 23,7 % a dosáhl hodnoty 1 999 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 25,4 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 57,1 %.

Počet dokončených bytů se v únoru 2017 meziročně zvýšil o 11,3 % a činil 1 848 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 12,0 %, v bytových domech se zvýšil o 54,6 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v lednu 2017 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,3 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 2,8 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 5,7 %. Údaje za únor 2017 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 20. 4. 2017 v 11.00 h.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly revidovány údaje za leden 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz  
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail:
petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 3. 4. 2017

Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2017

 

  • csta040617.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (sezónně neočištěno, meziroční indexy, měsíc)
  • Graf 1 Index stavební produkce (meziroční indexy)
  • Graf 2 Index stavební produkce (bazické indexy)
  • Graf 3 Index stavební produkce – mezinárodní porovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz