Stavebnictví - listopad 2010

Více dokončených, méně zahájených bytů

07.01.2011
Kód: r-8202-10
 
V listopadu 2010 byla stavební produkce sezónně očištěná meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Stavební produkce klesla meziročně o 0,1 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 2,4 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 13,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 27,6 % bytů méně. Dokončeno bylo o 24,4 % bytů více.


* * *

Stavební produkce v listopadu 2010 meziročně klesla ve stálých cenách o 0,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 1,3 %. Listopad 2010 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v listopadu 2010 meziměsíčně vyšší o 0,6 %. Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 2,8 % (příspěvek +1,8 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 5,2 % (příspěvek -1,9 p. b.). Na zmírnění poklesu stavební produkce pozitivně působil zejména program Zelená úsporám a také masivní dokončování fotovoltaických elektráren.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v listopadu 2010 meziročně zvýšil o 0,7 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,5 % a činila 33 180 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v listopadu 2010 meziročně snížil o 2,4 %, stavební úřady jich vydaly 8 635. Na nové stavby bylo vydáno 4 993 stavebních povolení (příspěvek +1,7 p. b., růst o 3,2 %) a pro změny dokončených staveb 3 642 stavebních povolení (příspěvek -4,1 p. b., pokles o 9,1 %).

Orientační hodnota staveb povolených v listopadu 2010 činila 25,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 klesla o 13,7 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení na 18,1 mld. Kč (příspěvek -11,1 p. b., pokles o 15,6 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 7,8 mld. Kč (příspěvek -2,6 p. b., pokles o 8,9 %).

Počet zahájených bytů v listopadu 2010 poklesl meziročně o 27,6 % a dosáhl hodnoty 1 973 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně poklesl o 3,1 % (příspěvek -1,4 p. b.). Počet zahájených bytů v bytových domech poklesl o 56,3 % (příspěvek -18,5 p. b.).

Počet dokončených bytů v listopadu 2010 meziročně vzrostl o 24,4 % a činil 4 434 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 28,3 % (příspěvek +17,7 p. b.), v domech bytových vzrostl o 2,3 % (příspěvek +0,6 p. b.).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v říjnu 2010 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,9 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 1,3 % a inženýrské stavitelství kleslo o 4,9 %. Údaje za listopad 2010 Eurostat zveřejní 19.1. 2011 v 11,00 hod.
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 3. 1. 2011
Termín ukončení zpracování: 5. 1. 2011

* Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.  • csta010711.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz