Stavebnictví - červen 2010

Silný pokles bytové výstavby

06.08.2010
Kód: r-8202-10
 
V červnu 2010 byla stavební produkce sezónně očištěná meziměsíčně nižší o 0,4 %. Stavební produkce klesla meziročně o 4,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,6 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 6,8 %. Bylo zahájeno meziročně o 31,8 % bytů méně. Dokončeno bylo o 41,2 % bytů méně.


* * *

Stavební produkce v červnu 2010 meziročně klesla ve stálých cenách o 4,7 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v červnu 2010 meziměsíčně nižší o 0,4 %. Produkce v pozemním stavitelství klesla o 5,5 % (příspěvek -3,5 procentního bodu) a u produkce inženýrského stavitelství došlo k poklesu o 3,2 % (příspěvek -1,2 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v červnu 2010 meziročně snížil o 3,4 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,3 % a činila 27 936 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v červnu 2010 meziročně snížil o 6,6 %, stavební úřady jich vydaly 9 407. Na nové stavby bylo vydáno 5 218 stavebních povolení (příspěvek -2,3 p. b., pokles o 4,3 %) a pro změny dokončených staveb 4 189 stavebních povolení (příspěvek -4,3 p. b., pokles o 9,2 %).

Orientační hodnota staveb povolených v červnu 2010 činila 36,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 klesla o 6,8 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán růst orientační hodnoty stavebních povolení na 28,2 mld. Kč (příspěvek +15,7 p. b., růst o 28,1 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 8,6 mld. Kč (příspěvek -22,5 p. b., pokles o 50,8 %).

Počet zahájených bytů v červnu 2010 poklesl meziročně o 31,8 % a dosáhl hodnoty 2 448 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech meziročně klesl o 19,2 % (příspěvek -9,1 p. b.). Počet zahájených bytů v bytových domech poklesl o 45,9 % (příspěvek -16,0 p. b.).

Počet dokončených bytů v červnu 2010 meziročně poklesl o 41,2 % a činil 1 539 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech poklesl o 18,3 % (příspěvek -8,1 p. b.), v domech bytových poklesl o 74,1 % (příspěvek -26,2 p. b.).

* * *

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v květnu 2010 v EU 27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,4 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 2,2 % a inženýrské stavitelství kleslo o 1,5 %. Údaje za červen 2010 Eurostat zveřejní 18.8. 2010 v 11.00 h.

* * *

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2010

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2010 ve stálých cenách meziročně klesla o 6,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 7,1 %. Ve 2. čtvrtletí 2010 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 2 pracovní dny více. Produkce pozemního stavitelství klesla o 6,8 % (příspěvek -4,5 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 5,3 % (příspěvek -1,8 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 4,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,4 % a činila 28 405 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostl o 7,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 10 431. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 0,3 % a činila 53,2 mld. Kč, na pozemním stavitelství 18,5 mld. Kč (příspěvek -2,2 p. b., pokles o 5,8 %) a na inženýrském stavitelství 34,7 mld. Kč (příspěvek +1,9 p. b., růst o 3,0 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v 2. čtvrtletí 2010 činila 5,1 mil. Kč a byla meziročně o 7,4 % nižší.
Ke konci 2. čtvrtletí 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,6 tisíc zakázek (pokles o 7,7 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 158,3 mld. Kč (pokles o 20,7 %).

Počet vydaných stavebních povolení se ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 4,7 %, stavební úřady jich vydaly 28 232. Na nové stavby bylo vydáno 15 521 stavebních povolení (příspěvek -2,2 p. b., pokles o 4,1 %) a pro změny dokončených staveb 12 711 stavebních povolení (příspěvek -2,5 p. b., pokles o 5,5 %). Počet stavebních povolení klesl ve všech kategoriích výstavby, oproti úrovni roku 2009 rostly pouze stavební povolení pro stavby k ochraně životního prostředí.

Orientační hodnota staveb povolených ve 2. čtvrtletí 2010 činila 114,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostla o 14,0 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán nárůst orientační hodnoty stavebních povolení na 82,0 mld. Kč (příspěvek +20,4 p. b., růst o 33,3 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 32,4 mld. Kč (příspěvek -6,4 p. b., pokles o 16,5 %). Růst orientační hodnoty povolených staveb byl důsledkem především povolení finančně nákladných staveb dopravní infrastruktury, nových staveb pro energetiku a fotovoltaických elektráren.

Podlahová plocha budov povolených ve 2. čtvrtletí 2010 činila 1 983,9 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená nárůst o 14,3 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla (příspěvek -9,5 p. b., pokles o 14,6 %), nebytových budov vzrostla (příspěvek +23,8 p. b., růst o 68,6 %).

Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně poklesl o 17,6 % a dosáhl hodnoty 8 024 bytů. Počet zahájených bytů meziročně klesl jak v rodinných domech (příspěvek -4,3 p. b., pokles o 8,2 %), tak v domech bytových (příspěvek -10,3 p. b., pokles o 34,4 %). V ostatních kategoriích se počet zahájených bytů také snížil (příspěvek -3,0 p. b., pokles o 16,7 %).

Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně poklesl o 10,9 % a činil 6 921 bytů. Počet dokončených bytů poklesl jak v rodinných domech (příspěvek -2,8 p. b., pokles o 6,1 %), tak v domech bytových (příspěvek -9,8 p. b., pokles o 25,6 %). V ostatních kategoriích se počet dokončených bytů zvýšil (příspěvek +1,7 p. b., nárůst o 11,3 %).
Metodická poznámka:
Kontaktní osoby:
Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Zdroj dat: přímá zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 2. 8. 2010
Termín ukončení zpracování: 4. 8. 2010  • csta080610.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
  • Tab. 2 Stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz