Stavebnictví - listopad 2016

Meziroční růst pozemního stavitelství

06.01.2017
Kód: 200035-16
 

Stavební produkce v listopadu 2016 klesla meziročně reálně o 2,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,7 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 18,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 33,8 % bytů více. Dokončeno bylo o 9,3 % bytů více.

Stavební produkce v listopadu 2016 klesla meziročně reálně o 2,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 3,5 %. Listopad 2016 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v listopadu 2016 meziměsíčně vyšší o 2,9 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 8,0 % (příspěvek +4,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 17,7 % (příspěvek -7,1 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v listopadu 2016 meziročně snížil o 3,3 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,5 % a činila 38 574 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v listopadu 2016 meziročně zvýšil o 5,7 %, stavební úřady jich vydaly 7 342. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 23,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 se zvýšila o 18,3 %.

Počet zahájených bytů v listopadu 2016 meziročně vzrostl o 33,8 % a dosáhl hodnoty 2 677 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 18,1 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 98,4 %.

Počet dokončených bytů se v listopadu 2016 meziročně zvýšil o 9,3 % a činil 2 574 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 2,6 %, v bytových domech se zvýšil o 16,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v říjnu 2016 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,1 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 2,6 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 5,0 %. Údaje za listopad 2016 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 18. 1. 2017 v 11.00 h.

______________________
Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 1. 2017
Navazující výstupy:
https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2017

 

  • csta010617.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz