Stavebnictví - březen 2014

Růst stavební produkce pokračoval

07.05.2014
Kód: 200035-14
 
Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 8,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 2,7 %. Bylo zahájeno meziročně o 3,1 % bytů méně. Dokončeno bylo o 11,4 % bytů méně.

Stavební produkce v březnu 2014 vzrostla meziročně reálně o 12,8 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v březnu 2014 meziměsíčně nižší o 1,1 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 19,0 % (příspěvek +13,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 3,3 % (příspěvek -0,9 p. b.). Na růst stavební produkce mělo významný vliv velmi teplé počasí i nízká srovnávací základna. Stavební produkce od počátku roku do konce března 2014 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 33,8 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v březnu 2014 meziročně snížil o 6,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,8 % a činila 27 197 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v březnu 2014 meziročně snížil o 8,8 %, stavební úřady jich vydaly 6 578. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 2,7 %.

Počet zahájených bytů v březnu 2014 meziročně poklesl o 3,1 % a dosáhl hodnoty 2 159 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 6,7 %, u bytů v bytových domech došlo k poklesu o 26,3 %.

Počet dokončených bytů v březnu 2014 meziročně klesl o 11,4 % a činil 1 819 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech se snížil o 2,5 %, v bytových domech klesl o 19,5 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2014 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,5 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 5,9 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 3,9 %. Údaje za březen 2014 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 19. 5. 2014 v 11.00 h.

Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2014
Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2014 vzrostla meziročně reálně o 8,4 %. V porovnání se 4. čtvrtletím 2013 byla sezónně očištěná produkce o 2,4 % vyšší. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 11,0 % (příspěvek +8,4 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 0,1 % (příspěvek 0,0 p. b.).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2014 meziročně snížil o 7,4 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 3,3 % a činila 27 118 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2014 meziročně vzrostl o 4,2 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 8 447. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 52,9 % a činila 33,8 mld. Kč, na pozemním stavitelství 11,6 mld. Kč (růst o 29,4 %) a na inženýrském stavitelství 22,2 mld. Kč (růst o 68,9 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 4,0 mil. Kč a byla meziročně o 46,8 % vyšší.
Ke konci 1. čtvrtletí 2014 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 12,1 tisíc zakázek (růst o 10,2 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 147,2 mld. Kč (růst o 10,4 %).

Počet vydaných stavebních povolení v 1. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 16,6 %, stavební úřady jich vydaly 17 198. Orientační hodnota těchto staveb činila 58,8 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2013 vzrostla o 8,7 %.

Podlahová plocha nových budov povolených v 1. čtvrtletí 2014 činila 1 039,2 tis. m 2, což v meziročním srovnání znamená pokles o 5,9 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla o 1,8 %, nebytových budov klesla o 9,5 %.

Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2014 se meziročně zvýšil o 4,8 % a činil 5 449 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 19,8 %, v rodinných domech klesl o 8,7 %.

Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2014 meziročně klesl o 7,5 % a činil 5 958 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 8,1 %, v domech rodinných klesl o 12,1 %.


Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052 894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Silvie Lukavcová,tel.:274054155, e-mail: silvie.lukavcova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 30. 4. 2014
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 6. 2014  • csta050714.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz