Stavebnictví - květen 2015

Stavební produkce meziročně: +11,9 %

07.07.2015
Kód: 200035-15
 


Stavební produkce v květnu 2015 vzrostla meziročně reálně o 11,9 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,5 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 7,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 25,7 % bytů méně. Dokončeno bylo o 8,0 % bytů více.

Stavební produkce v květnu 2015 vzrostla meziročně reálně o 11,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 13,4 %. Květen 2015 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2015 meziměsíčně na úrovni předchozího měsíce. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 6,4 % (příspěvek +4,3 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 23,4 % (příspěvek +7,6 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce května 2015 byla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 nižší o 19,7 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2015 meziročně snížil o 2,8 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,4 % a činila 30 418 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v květnu 2015 meziročně zvýšil o 5,5 %, stavební úřady jich vydaly 7 209. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 21,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 klesla o 7,2 %.

Počet zahájených bytů v květnu 2015 meziročně klesl o 25,7 % a dosáhl hodnoty 1 820 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 7,6 %, v bytových domech klesl počet zahájených bytů o 83,4 %.

Počet dokončených bytů se v květnu 2015 meziročně zvýšil o 8,0 % a činil 1 549 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 12,4 %, v bytových domech se zvýšil o 24,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v dubnu 2015 v EU28 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,3 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 1,6 % a inženýrské stavitelství o 0,3 %. Údaje za květen 2015 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 7. 2015 v 11.00 h.

 

Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12

Termín ukončení sběru dat: 1. 7. 2015

Navazující výstupy: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr
https://www.czso.cz/csu/czso/bvz_cr

Termín zveřejnění další RI: 6. 8. 2015

 

  • csta070715.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz