Stavebnictví - prosinec 2011

Stavební produkce v roce 2011 klesla o 3,1 %

06.02.2012
Kód: r-8202-11
 
Stavební produkce v prosinci 2011 vzrostla meziročně reálně o 14,6 %. Po očištění od sezónních vlivů byla stavební produkce meziměsíčně vyšší o 5,5 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 0,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 27,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 12,2 % bytů méně. Dokončeno bylo o 5,9 % bytů méně.

Stavební produkce v prosinci 2011 vzrostla meziročně reálně o 14,6 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 16,2 %. Prosinec 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v prosinci 2011 meziměsíčně vyšší o 5,5 %. Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 13,8 % (příspěvek +10,3 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 17,2 % (příspěvek +4,3 p. b.).
Na příznivý výsledek indexu stavební produkce působilo více faktorů. Zčásti ho ovlivnily klimatické podmínky. Zatímco velmi příznivé počasí v prosinci 2011 (průměrná denní teplota byla o 2,9 °C vyšší ve srovnání s dlouhodobým normálem a minimální sněhová pokrývka) umožnilo stavbařům prakticky neomezeně provádět veškeré stavební práce, ve stejném období roku 2010 byly klimatické podmínky naopak velmi nepříznivé (spadlo o 36 % více srážek než je dlouhodobý normál a průměrná teplota byla o 3,9 °C nižší proti normálu) a řada firem stavební práce pozastavila. V souvislosti s příznivým počasím se ve větší míře projevily vyšší dofakturace dokončených zakázek ke konci roku. Určitou roli mohla sehrát také zvýšená poptávka po stavebních pracích v souvislosti s očekávaným zvýšením DPH od ledna 2012.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v prosinci 2011 meziročně snížil o 7,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,9 % a činila 35 163 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v prosinci 2011 meziročně snížil o 0,8 %, stavební úřady jich vydaly 8 388. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,5 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 27,3 %. Orientační hodnota klesla ve všech směrech výstavby.

Počet zahájených bytů v prosinci 2011 meziročně poklesl o 12,2 % a dosáhl hodnoty 1 908 bytů. Počet zahájených bytů klesl jak v rodinných domech (o 6,4 %) tak v domech bytových (o 39,9 %).

Počet dokončených bytů v prosinci 2011 meziročně poklesl o 5,9 % a činil 4 686 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 14,4 %, v bytových domech vzrostl o 36,7 %. Tento nárůst je částečně způsoben nízkou srovnávací základnou z prosince 2010.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v listopadu 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,7 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 0,3 % a inženýrské stavitelství o 1,3 %. Údaje za prosinec 2011 Eurostat zveřejní 17. 2. 2012 v 11.00 h.

Stavebnictví v roce 2011

V roce 2011 klesla stavební produkce meziročně o 3,1 %, ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 klesla o 10,8 %. Stavební úřady vydaly o 1,4 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota klesla o 14,8 %. Celková hodnota nově uzavřených stavebních zakázek v tuzemsku meziročně klesla o 12,2 %. V roce 2011 bylo zahájeno o 2,1 % bytů méně než v roce 2010, dokončeno bylo o 21,4 % bytů méně.

Stavební produkce v roce 2011 ve stálých cenách meziročně klesla o 3,1 %. Produkce pozemního stavitelství zaznamenala meziroční pokles o 0,3 % (příspěvek -0,3 p. b.) a inženýrské stavitelství kleslo o 8,7 % (příspěvek -2,8 p. b.). Stavební produkce klesla v roce 2011 ve srovnání s konjunkturním rokem 2008 o 10,8 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v roce 2011 meziročně snížil o 5,9 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 1,5 % a činila 29 206 Kč.

Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci v roce 2011 meziročně vzrostl o 18,1 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 47 007. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 12,2 % a činila 173,0 mld. Kč, na pozemním stavitelství 74,2 mld. Kč (pokles o 10,7 %) a na inženýrském stavitelství 98,8 mld. Kč (pokles o 13,3 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v roce 2011 činila 3,7 mil. Kč a byla meziročně o 25,6 % nižší.
Ke konci roku 2011 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,2 tisíc zakázek (růst o 3,5 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 124,2 mld. Kč (pokles o 16,8 %).

Počet vydaných stavebních povolení se v roce 2011 meziročně zvýšil o 1,4 %, stavební úřady jich vydaly 107 231. Orientační hodnota těchto staveb činila 339,9 mld. Kč a v porovnání s rokem 2010 klesla o 14,8 %.

Počet zahájených bytů v roce 2011 meziročně poklesl o 2,1 % a dosáhl hodnoty 27 535 bytů. U bytů v bytových domech nastal meziroční pokles o 13,5 %, v rodinných domech bylo zahájeno o 2,7 % bytů více.

Počet dokončených bytů v roce 2011 meziročně poklesl o 21,4 % a činil 28 628 bytů. Počet dokončených bytů meziročně klesl v rodinných domech o 12,0 %, v domech bytových o 39,9 %.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing.Radek Matějka,tel.:2 74052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 1. 2012
Specifické metodické poznámky: *Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.
Navazující publikace: časové řady Stavebnictví /csu/czso/sta_cr a Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 13. 3. 2012  • csta020612.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
  • Tab. 2 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, čtvrtletí)
  • Tab. 3 Index stavební produkce, stavební zakázky, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, rok)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.02.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz