Stavebnictví - listopad 2012

Teplý listopad zmírnil pokles produkce

07.01.2013
Kód: r-8202-12
 
Stavební produkce v listopadu 2012 klesla meziročně reálně o 2,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 14,1 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 1,3 %. Bylo zahájeno meziročně o 17,6 % bytů méně. Dokončeno bylo o 12,9 % bytů méně.

Stavební produkce v listopadu 2012 klesla meziročně reálně o 2,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 3,9 %. Listopad 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v listopadu 2012 meziměsíčně vyšší o 1,3 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 0,1 % (příspěvek -0,1 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 8,0 % (příspěvek -2,6 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce listopadu klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 17,3 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v listopadu 2012 meziročně snížil o 5,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,1 % a činila 34 773 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v listopadu 2012 meziročně snížil o 14,1 %, stavební úřady jich vydaly 7 668. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 22,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 vzrostla o 1,3 %.

Počet zahájených bytů se v listopadu 2012 meziročně snížil o 17,6 % a dosáhl hodnoty 1 449 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 60,1 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 14,1 %.

Počet dokončených bytů se v listopadu 2012 meziročně snížil o 12,9 % a činil 2 540 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 28,4 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 6,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v říjnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 4,4 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 4,5 % a inženýrské stavitelství o 3,5 %. Údaje za listopad 2012 Eurostat zveřejní 17. 1. 2013 v 11.00 h.
__________________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 1. 2013
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr /csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2013  • csta010713.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy, měsíc)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz