Stavebnictví - únor 2012

Mrazivý únor omezil stavební práce

06.04.2012
Kód: r-8202-12
 
Stavební produkce v únoru 2012 klesla meziročně reálně o 16,0 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 4,9 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 49,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 11,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 2,2 % bytů méně.

Stavební produkce v únoru 2012 klesla meziročně reálně o 16,0 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 17,2 %. Únor 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v únoru 2012 meziměsíčně nižší o 2,4 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 11,3 % (příspěvek –8,4 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 30,2 % (příspěvek –7,6 p. b.). Propad stavební produkce zčásti ovlivnily extrémně nízké teploty (v únoru 2012 byla průměrná teplota o 4,1 °C nižší proti dlouhodobému normálu), které dočasně zastavily práce na některých stavbách.
Stavební produkce od počátku roku do konce února klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 38,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1 ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v únoru 2012 meziročně snížil o 4,6 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 4,8 % a činila 26 346 Kč.

Počet vydaných stavebních povolení se v únoru 2012 meziročně snížil o 4,9 %, stavební úřady jich vydaly 6 774. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 21,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 49,9 %. Tento pokles je částečně ovlivněn vysokou srovnávací základnou z února 2011.

Počet zahájených bytů v únoru 2012 meziročně poklesl o 11,9 % a dosáhl hodnoty 1 845 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech poklesl o 46,6 %, u bytů v rodinných domech došlo k nárůstu o 12,6 %.

Počet dokončených bytů v únoru 2012 meziročně klesl o 2,2 % a činil 2 091 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech poklesl o 42,5 %, v domech rodinných vzrostl o 7,9 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v lednu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,0 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,8 % a inženýrské stavitelství o 1,4 %. Údaje za únor 2012 Eurostat zveřejní 18. 4. 2012 v 11.00 h.
________________________

1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců ve stavebnictví nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci nestavebního odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Petra Cuřínová, tel.: 274054199, e-mail: petra.curinova@czso.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ Stav 1-12 a Stav 2-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 4. 2012
Navazující výstupy: /csu/czso/sta_cr
/csu/czso/bvz_cr
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2012  • csta040612.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Index stavební produkce, stavební povolení a bytová výstavba (meziroční indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz